Diarieföra i praktiken – grundkurs i diarieföring

Tid

  • 2020-02-27
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728-854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Diarieföra i praktiken – grundkurs i diarieföring

Under den här dagen lär du dig hur du ska arbeta med diarieföring och registrering av allmänna handlingar. Du lär dig avgöra vilka handlingar som är allmänna handlingar, vilka handlingar som ska registreras och diarieföras och hur det ska göras. Under dagen diskuterar vi allmänna metoder som gäller för diarieföring oavsett vilket IT-system som används för att diarieföra i din organisation. Kursen vänder sig till personer som arbetar med eller kommer att arbeta med diarieföring i den kommunala förvaltningen eller bolaget.

 

9.00 Inledning

– Regler för allmänna handlingar

– Registreringsskyldighet

– Vilka handlingar ska diarieföras?

– Arkivering och kommunala arkivreglementen

– Dokumenthanteringsplan

– Posthantering

– Metoder för diarieföring

– Avslut av ärenden och arkivering av diarieförda handlingar

16.00 Avslutning

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med eller kommer att arbeta med diarieföring i den kommunala förvaltningen eller bolaget.

Medverkande

Olle Ebbinghaus, Dokumentinfo. Olle har lång erfarenhet som kursledare inom informationshantering. Han har erfarenhet från organisationer av olika storlek i många branscher. Olle är utbildad arkivarie med kunskap om metoder, modeller och regelverk inom området. Mer information om Olle och Dokumentinfo finns på www.dokumentinfo.se

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

08.45 Kaffe med macka
09.00 Kursen startar
12.00-13.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Kursen avslutas