Dialogmöte med svenska ESF-rådet DIGITALT

EU

Tid

 • 2020-05-25
  13:00 - 16:00

Kontakt

 • Johanna Haward
 • Telefon: 0728-854793
 • E-post: Johanna.haward@kfsk.se

Dialogmöte med svenska ESF-rådet DIGITALT

Dialogmöte med svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet Skåne-Blekinge och Kommunförbundet Skåne bjuder in Skånes kommuner och lokala aktörer till ett dialogmöte kring Europeiska socialfonden. Fokus för mötet är informera om nuläget i programmet samt kommande möjligheter samt lyssna in behov från deltagarna. Svenska ESF-rådet presenterar aktuell utlysning för överbryggning/förstudier till kommande programperiod (planerad att öppna kring månadsskiftet maj/juni). Lägesbild i Skåne? Vilken behovsbild och efterfrågan finns i de skånska kommunerna?

Vi” träffas” digitalt under enkla, informella former men skapar forum för utbyte och dialog. Inspel från projektaktörer och marknad är av stort värde, tillsammans rustar vi för Skånes utveckling.

Plats:
Digital träff via Teams – mer information och länk skickas till anmälda deltagare efter att anmälan stängts.

Varmt välkomna!

Målgrupp

EU-samordnare eller liknande kommunal resurs

Medverkande

Liselott Kindborg, Svenska ESF-rådet

Johanna Haward, Kommunförbundet Skåne

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång, maila johanna.haward@kfsk.se

Program

Programpunkter:

 1. Nulägesrapport och resultat.
  Presentation av resultat från nuvarande programperiod från ESF-rådet samt lägesuppdatering av ESF Skåne-Blekinge
 2. Kommande programperiod
 3. Kommande utlysningar
  Information och presentation av inriktning på kommande utlysningar.
 4. Behovsbild för Skåne
  Vilken behovsbild och efterfrågan finns i Skåne? Möjlighet att komma med inspel och diskutera gemensamma behov och prioriteringar
 5. Uppsamling av dagen och en blick framåt
  Kort analys kring dagen men också en möjlighet att blicka framåt mot kommande programperiod.