Dialogmöte mellan Skånes kommuner, regionala aktörer och riksdagsledamöter

Tid

  • Anmälan inklusive lunch
    2020-01-20
    9:00 - 13:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Sofia Edward
  • Telefon: 0728 - 85 47 34
  • E-post: sofia.edward@kfsk.se

Dialogmöte mellan Skånes kommuner, regionala aktörer och riksdagsledamöter

Skånes intressen behöver positioneras i riksdagen. Att ha en gemensamma plattform där Skånes kommuner, de skånska riksdagsledamöterna, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne möts är avgörande för detta arbete. En plattform där vi kan dela nulägesbeskrivningar, skapa gemensamma målbilder och etablera relationer.

Den 20 januari bjuder Kommunförbundet Skåne in till dialogmöte mellan de skånska riksdagsledamöterna, kommunstyrelseordförande, regionstyrelsepresidiet samt Skånes landshövding och länsöverdirektör.

Målgrupp

Skånska riksdagsledamöter

Kommunstyrelseordförande

Region Skånes styrelsepresidum

Skånes landshövding och länsöverdirektör, Länsstyrelsen Skåne

Kommunförbundet Skånes styrelse

Program

08.30 09.00

Förmiddagsfika

09:00

Välkomna!

Patric Åberg, ordförande Kommunförbundet Skåne hälsar välkomna tillsammans med Carl- Johan Sonesson, regionstyrelseordförande samt Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

09:30

ENERGIFÖRSÖRJNING

Kommunförbundet Skåne har under hösten 2019 uppmanat regeringen att hitta en lösning för att säkerställa en stabil energiförsörjning i Skåne. Frågan kräver ett helhetsansvar som Skånes kommuner inte kan hantera enskilt. Regeringen behöver ta ett kraftigare grepp kring frågan för Skåne. Läget är akut där Skåne gemensamt behöver säkerställa ett hållbart elsystem både på kort- och långsikt.

Kapacitetsläget i Skåne – Bakgrund, nuläge och framtid

Anna Evander, projektledare Energikontoret Skåne från Kommunförbundet Skåne tillsammans med Hannes Sonnsjö, beredskapshandläggare från Länsstyrelsen Skåne och Ola Solér, miljöstrateg från Region Skåne

Vad är på gång nationellt?

Ann- Charlotte Hammar Johnsson, Ledamot i riksdagens näringsutskott med ansvar för energifrågan

Diskussion och färdplan framåt: Hur går Skåne vidare tillsammans?

 

10:45

ARBETSMARKNAD

Kommunförbundet Skåne har vid flertal tillfällen påtalat, bland annat för arbetsmarknadsministern, om att arbetsförmedlingens kraftigt reducerade budget har lett till stora konsekvenser för de skånska kommunerna. Arbetet med arbetsmarknadsinsatser befinner sig just nu i ett vakuum. De skånska kommunerna har eller har haft en mycket offensiv roll som samordnare och utförare av arbetsmarknadspolitiken för att det har behövts. Nu påverkas den enskilde genom ökade ledtider och att vägen till ett arbete förlängs.

Arbetsmarknadsläget i Skåne – Nuläge och förutsättningar

Maria Norrby, Arbetsmarknadsdirektör i Helsingborgs stad

Zara Tosic, Förvaltningschef i Trelleborgs kommun

Sofie Carlsson, Regionchef Syd på  Arbetsförmedlingen

Vad är på gång nationellt?

Sofia Damm, Ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Marianne Pettersson, Suppleant i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Exempel på samverkan lokal och nationell nivå för att utveckla gemensamma arbetsformer

Jenny Strand, Strateg integration och arbetsmarknad, Kommunförbundet Skåne

Diskussion och färdplan framåt: Hur går Skåne vidare tillsammans?

 

12:00

Avslutning

12.00 13.00

Lunch

13.00 16.00

Landshövdingen bjuder in de skånska riksdagsledamöterna till möte under eftermiddagen.

Se separat anmälan endast riktad till målgruppen riksdagsledamöter.