Dialogmöte 2 ULFsamverkan – lärosäten och skolhuvudmän

Tid

  • 2018-08-27
    13:00 - 16:00
    - inkl fika

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
0728 - 85 47 00
Karta

Kontakt

  • Petra Källberg
  • Telefon:
  • E-post: Petra.Svensson@malmo.se

Dialogmöte 2 ULFsamverkan – lärosäten och skolhuvudmän

Dialogmötet är det andra i raden av två, vars syfte är att öppna upp ett samtal mellan skolhuvudmän och lärosäten i Skåne kring vad samverkan om praktiknära forskning inom försöksverksamheten ”ULF” skulle kunna utgöras av, samt former för detta. Deltagarna representerar sina respektive geografiska hörn i Skåne, sina fristående skolhuvudmän eller något av de fyra lärosätena i regionen som ingår i ULF-samverkan.

Mötet tar vid där det första dialogmötet slutade och deltagarna har haft uppgifter på hemmaplan under perioden mellan mötena.

 

Målgrupp

Representanter för skolhuvudmän som utsetts via sina förvaltningschefer att delta i dialogmötet, samt representanter för lärosätena i Malmö, Lund, Kristianstad och Halmstad. Deltagarna bör ha varit med på dialogmöte 1 den 8 juni.

Medverkande

Petra Källberg och Lisbeth Gyllander Torkhildsen, båda för FoU Skola