Dialogforum: Att utveckla undervisningen med digital teknik: möjligheter och utmaningar

Tid

  • 2019-11-19
    9:30 - 13:00

Plats

Sölvegatan 12
, Lund
Karta

Kontakt

  • Elena Zukauskaite
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: elena.zukauskaite@kfsk.se

Dialogforum: Att utveckla undervisningen med digital teknik: möjligheter och utmaningar

Enligt forskningsresultat kan digitalisering vara både värdefullt verktyg i lärande och källan till oro, psykisk ohälsa och sjunkande läsförståelse. Hur ska praktiken förhålla sig till vetenskaplig grund, när forskare själva är oeniga?

Utmaningarna, möjligheter och implikationer för praktiken i relation till digitalisering kommer att diskuteras i ett samtal mellan fil dr Sara Willermark, Högskolan Väst och författare till avhandlingen ”Digital didaktisk design” (Skolportens favorit) och professor Agenta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet.

 

Dialogforum är en mötesplats mellan verksamma i Skånes skolor och forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet vid olika ämnesinstitutioner på Lunds universitet och Malmö universitet. Det primära syftet med dialogforum är att vidareutveckla forskningsliteracitet i skolor genom att belysa ett bestämt ämne från olika forskningsperspektiv.

Grundidé bakom vetenskap är att den är i en ständig rörelse mot sanningen vilket innebär förändring med nya teorier som kommer upp och en del gamla som vidareutvecklas eller även avskaffas som osanna. Vidare påverkar valet av metoden, datatillgänglighet, den ursprungliga forskningsfråga och många andra faktorer forskningsresultat. Hur ska praktiken vila på vetenskaplig grund när grunden är i konstant rörelse med uppkommande sprickor or oenigheter?

 

Plats: Lunds universitet, rum Pangea, Geocentrum II, 2:a våningen, nr 229, Sölvegatan 12, Lund.

Målgrupp

Skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer, lektorer, lärare, skolpolitiker, forskare

Medverkande

Fil dr Sara Willermark, Högskolan Väst

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Avanmälan

Avanmälan är avgiftsfri fram till och med anmälningstidens utgång. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.