Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Tid

  • 2017-04-24
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998.

I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte efterföljs samt krav på att den personuppgiftsansvarige under vissa förutsättningar ska utse ett uppgiftsskyddsombud (personupp­giftsombud). Uppgiftsskyddsombudet ska ha yrkesmässiga kvalifikationer och expertkunnande om lagstiftning och praxis avseende uppgiftsskydd. Uppgifts­skyddsombudet kan vara en anställd som uppfyller kvalifikationskraven eller externt anlitad person med den efterfrågade kompetensen.

Under denna utbildningsdag kommer vi att i gå igenom Dataskyddsförord­ningen och jämföra det med dagens personuppgiftslag för att du ska kunna se vad förslaget kommer att innebära för din organisation.

Hålltider:

09.00             Fika
09.15             Kursstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 – 15.00 Fika
16.00             Avslutning

Målgrupp

Personuppgiftsombud, kommunchefer, kommunjurister samt kommunala IT-chefer.

 

Medverkande

Kristina Blomberg, driver sedan år 2007 företaget PuL-Pedagogen Sverige AB (www.pulpedagogen.se). Kristina har en mycket gedigen erfarenhet av integritetsskyddsfrågor efter mer än 20 års arbete som jurist vid Datainspektionen där hon var kontaktperson för personuppgiftsombuden och ansvarig för Datainspektionens utbildningar.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017- 04-20 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

09.00             Fika
09.15             Kursstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 – 15.00 Fika
16.00             Avslutning