CRA-utbildning 3-dagar, Digital kurs

Tid

 • 2020-09-29
  9:00 - 16:00
 • 2020-09-30
  9:00 - 16:00
 • 2020-10-20
  9:00 - 16:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive fika och lunchVisa detaljer + 6,000kr (SEK)   Utgången

CRA-utbildning 3-dagar, Digital kurs

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för personer med missbruksproblem som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Målsättningen är ett nyktert liv utan alkohol och droger och en ökad livskvalité.
I programmet kartlägger vi triggers (utlösande faktorer) till droganvändningen och identifierar motivation samt positiva förstärkare för drogfritt beteende. Klienten uppmuntras att utöka sin drogfria repertoar och vänkrets med förhoppningen om att det drogfria beteendet på sikt ska konkurrera ut droganvändningen. Klienten är också aktiv i behandlingsplaneringen och får välja sina egna målsättningar. I de flesta sessioner genomförs någon typ av färdighetsträning (ofta i form av rollspel) och klienten får efter varje träff en hemuppgift som syftar till att öva på olika färdigheter i hemmiljön. Behandlingseffekten kan förstärkas med hjälp av alkohol- och drogtester. Utbildningen till CRA-behandlare omfattar tre dagar och syftar till att deltagarna ska kunna genomföra programmet på egen hand direkt efter utbildningen. Som stöd får alla kursdeltagare CRA-manualen samt kursdokumentation.

CRA är ett brett spektrum av beteendeträningssätt för klienter med ett beroende. Det utvecklades för att utnyttja positiva förstärkare inom klientens alla livsområden; den sociala sfären, fritiden, familjen och arbetslivet, för att stödja klienten i rehabiliteringsprocessen. CRA uppmärksammar den kraftfulla rollen som miljömässiga faktorer har i att uppmuntra eller motverka drickande och försöker att förändra dess faktorer så att en nykter livsstil är mer belönande än drickandet.

CRA betonar motivationstekniker och använder positiva förstärkare snarare än konfrontativa tekniker. Ett basverktyg som används i CRA för att samla information om klientens förstärkare är funktionsanalysen (functional analysis).

Hålltider

09.00    Kursstart
12.00 – 12.45 Lunchpaus
16.00 Slut för dagen

 

Vid praktiska frågor som t ex anmälan kontakta Jill Persson
jill.persson@kfsk.se

Målgrupp

CRA-utbildningen riktar sig till alla som arbetar med motivationsarbete och behandling av personer med alkohol- och drogproblem inom privat och offentlig verksamhet.

Medverkande

Kursledare är Anna Sjöström som är certifierad CRA-terapeut med lång erfarenhet av metodutveckling, kodning och utbildning av yrkesverksamma.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

08.30 - 09.00 Samling, kaffe
09.00    Kursstart
12.00 - 12.45 Lunch
14.30 - 15.00 Kaffe
16.00 Slut för dagen