Bygg framtidens specialistkompetens genom Yrkeshögskolan

Tid

  • 2019-11-19
    9:00 - 15:30

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Kristin Sjöholm
  • Telefon: 0728 - 85 48 42
  • E-post: kristin.sjoholm@kfsk.se

Bygg framtidens specialistkompetens genom Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildning (YH), är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats (LIA). Innehållet i utbildningarna utformas i nära samarbete med arbetsgivarna, och de syftar till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Vilka YH-utbildningar som får finnas bestäms och prioriteras av Yrkeshögskolemyndigheten.

Målet med dagen är att skapa samverkan och gemensamt effektivisera och förbättra YH-ansökningar som matchar arbetslivets behov och därmed kan godkännas av myndigheten.

Tänkta deltagare: arbetsgivare typ andralinjechefer inom offentlig och privat verksamhet, rektorer för vård- och omsorgsutbildningar, lokala processledare, politiker och HR-strateger.

Målgrupp

Arbetsgivare / andralinjechefer inom offentlig och privat verksamhet, rektorer för vård- och omsorgsutbildningar, lokala processledare, politiker och HR-strateger.

Medverkande

Lisa Östbring, YH-myndigheten

Michael Lövdén, Arbetsförmedlingen

Anna Friberg, verksamhetschef Eslöv

Ann Georgsson, Kommunal

Program

08.30 09.00

Registrering, mingel och fika

09.00 09.10

Presentationsrunda

09.10 09.40

Lisa Östbring från YH-myndigheten beskriver dagens ansökningar ur ett geografiskt perspektiv samt utifrån arbetsgivarna inom vård- och omsorgssektorns uttalade behov.

09.40 09.50

Kort paus

09.50 10.00

Skolverkets senaste statistik för höstens sökande till vård- och omsorgsprogrammet tas upp och diskuteras.

10.00 11.00

Ögonblicksperspektiv från samverkan genom YH-utbildningar mellan arbetsgivare och utbildare inom verksamhetsområdena; Psykiatri (Eslöv), Hälso- och sjukvård (Region Skåne), Äldreomsorg (Osby) samt Funktionshinderområdet (Landskrona).

11.00 11.20

Beskrivning från Osby kommun ”Så implementerar vi YH-rollen som specialist hos oss”

11.20 12.00

Workshop på temat ”Hur kan vi arbeta tillsammans för att på bästa sätt säkerställa kompetensbehovet så att fler och rätt YH-utbildningar landar i Skåne?”
1) Inventera arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov inom de fyra verksamhetsområdena.
2) Vad behöver göras för att samarbetet kring YH-ansökningar ska bli verklighet?
3) Vilket är nästa steg?

12.00 13.00

Lunch

13.00 14.00

Fortsättning workshop

14.00 14.20

Fika

14.20 15.10

Paneldebatt på temat ”Hur bygger vi strukturer för att tillsammans arbeta med YH-ansökningar samt ta emot de redan YH-utbildade?” Gemensam diskussion mellan utbildningsanordnare Kristian Berghult, Lund, verksamhetschef Anna Friberg, Eslöv, områdeschef Michael Mårtensson, Landskrona samt Kommunals Ann Georgsson.

15.10 15.30

Avrundning och utcheckning