Brysselnätverket och nätverket för FoUI-strategi

EU

Tid

  • 2019-05-27
    9:00 - 15:30

Plats

Knut den Stores Torg 2
221 04, Lund
Karta

Kontakt

  • Kristina Jauhiainen Larsson
  • Telefon: 0046728854761
  • E-post: kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

Brysselnätverket och nätverket för FoUI-strategi

Välkommen till en gemensam nätverksträff för Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk för EU-samordnare i de skånska kommunerna, och Kommunförbundet Skånes nätverk för FoUI-strategi i de skånska kommunerna.

Vi inleder dagen med att ge en överblick över Skåne idag och med dess utmaningar och möjligheter, för att gå vidare med de verktyg som finns att bemöta de behov vi ser i Skåne idag. Vi blickar också ut utanför Skåne mot samarbeten över regions och landsgränser och de verktyg som finns för att skapa utveckling och lösa utmaningar gemensamt. Från EU via regional till kommunal strategi.

Efter en gemensam lunch, kommer de två nätverken under eftermiddagen att ges möjlighet till separata nätverksträffar med utrymme för nätverkande, informationsutbyte och diskussioner.

Varmt Välkomna!

 

Kontakt:
Johanna Haward, tel: 0046728854793 johanna.haward@kfsk.se

Marja Boström, tel: 0046728854755 marja.bostrom@kfsk.se

Kristina Jauhiainen Larsson: tel: 0046728854761 kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

Målgrupp

Kommunförbundet Skånes Brysselnätverket (EU-samordnare i kommunerna), samt kommunalt anställda i Skåne som arbetar med EU-frågor.

Kommunförbundet Skånes nätverk för FoUI-strategi, samt de som arbetar med forsknings, innovation och utvecklingsfrågor i de skånska kommunerna.

Medverkande

Johanna Haward, EU-samordnare, Kommunförbundet Skåne

Marja Boström, FoUI strateg, Kommunförbundet Skåne

Kristina Jauhiainen, Brysselsamordnare, Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Avanmälan

Avanmälan (utan ersättare) efter sista anmälningsdag, 2019-05-10, samt utebliven deltagare debiteras full avgift.

Program

Preliminärt – slutliga agenda kommer närmare inpå nätverksträffsdatum

Förmiddagen är gemensam för båda nätverken och under eftermiddagen delas nätverken i två grupper med två separata program.

09.00 09.50

Lägesbild Skåne, Region Skåne
Christian Lindell, Analytiker, Region Skåne

09.50 10.15

EU och sammanhållningspolitiken
Emmy Harlid Westholm, Utvecklingsstrateg, Region Skåne

10.15 10.30

Fika

10.30 11.00

Projektutveckling (LFA) och EU-projektet Umbrella
Jan Martinsson, Ansvarig för Östersjöregionsfrågor, Region Kalmar

11.00 11.30

Strategiskt utveckling av Malmö stads miljöförvaltnings projektportfölj och ansökningar till olika finansiärer
Anna Wagrowski, Ansökningsspecialist, Malmö stad

11.30 12.00

Göinge Tänker Nytt!
Charlotta Lundberg, Kvalitetsstrateg, Östra Göinge kommun

12.00 13.00

Gemensam lunch

13.00 15.30

Lundia:
Nätverksmöte inkl. fika; Brysselnätverket

Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, vån 2:
Nätverksmöte inkl. fika; Nätverket för FoUI-strategi