Bostadsanpassningsbidrag

Tid

 • 2019-02-27
  9:15 - 16:00

Plats

Frykholmsgatan 13
, Hässleholm
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 072-885 48 4
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Bostadsanpassningsbidrag

Programpunkter

 • Genomgång av nya BAB.
 • Praxis kring bostadsanpassningsbidrag.
 • Kort allmän genomgång av BAB:s koppling till PBL, PBF och BBR.
 • Bostadsanpassningsbidrag och koppling till bestämmelser bortom PBL, PBF och BBR.
 • Bakgrunden till de nya reglerna i 2018 års BAB.
 • Genomgång av de helt nya reglerna och deras konsekvenser. Svårigheter som initialt kan uppkomma vid tillämpningen.
 • På vad sätt påverkas kommunen och den enskilde av att den funktionshindrade alltid ska vara part i ärendet ?
 • Handläggning av en ansökan om bostadsanpassningsbidrag och handläggning även i övrigt – kopplingen till förvaltningslagen.
 • Genomgång av luckor i den nya lagen.
 • Äganderätten till anpassningen eller anordningen – svåra praktiska problem kan uppstå. Hur hanterar man dessa ?
 • Genomgång av avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och ofta åberopade kammarrättsavgöranden som efter lagändringen 2018 får ses i delvis annat ljus.
 • Övergångsbestämmelserna – vad innebär dessa i praktiken?
 • Kursdeltagarnas egna frågor – viktigaste punkten!

 

Hålltider:

9.15 Kursstart
10.30 Fika
12.00-13.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Avslut

Medverkande

Finn Kronsporre. Jur.kand. 1989. Finn Kronsporre, JP Infonet, är speciellt inriktad på funktionshinderrelaterade förmåner dit även bostadsanpassningsbidrag hör. Han har under lång tid företrätt både enskilda och kommuner beträffande rätten till dessa förmåner.  Finn har regelbundet handledning för kommuner kring frågor om bostadsanpassningsbidrag.

Övrigt

Avgiften kommer att anpassas efter kostnaderna.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång 2019-02-12 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.