Boende för äldre

Tid

  • 2019-10-09
    9:00 - 13:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Jesper Bergnordh
  • Telefon: 072-885 47 59
  • E-post: jesper.bergnordh@kfsk.se

Boende för äldre

Välkommen till en förmiddag där vi kommer att dela erfarenheter och identifiera behov inom området socialt hållbar bostadsförsörjning. Vi står inför en demografisk utveckling som kommer att ställa nya krav på lokalförsörjningen inom välfärdsområdet.

Frågorna växer och blir allt fler och samtidigt ökar behoven i snabb takt när befolkningsprognoserna nu pekar tydligt uppåt för en växande andel äldre befolkning- vi erbjuder nu ett tillfälle att lära av andras arbete och insikter med fokus på boende för äldre.

Göteborgsregionen har sedan 2015 drivit ett gemensamt arbete mellan samhällsbyggnadschefer och socialchefer kring området social hållbarhet, de medverkar för att berätta om hur de samverkar regionalt i bostadsfrågan. Vi kommer även få inspel från Partilles kommun och Lerums kommun, om bland annat boendeprognoser och boendeplanering.

Förmiddagen är den sista delen av Skånskt bostadsnätverks tematiska seminarieserie under 2019 men fokus på socialt hållbar bostadsförsörjning.

Varmt välkomna!
Kommunförbundet Skåne

Målgrupp

Politiker med ansvar för bostadsutveckling och/eller äldres framtid, Samhällsbyggnads- & Tekniska chefer, Socialchefer, Lokalförsörjningsstrateger och projektledare, Fastighetschefer, Skånes planerare, övriga intresserade och berörda aktörer och parter.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång 23 september eller utebliven deltagare utan namngiven ersättare debiteras hel avgift.

Program

09.00 09.30

Registrering/kaffe

09.30

Välkommen!

Jesper Bergnordh, Kommunförbundet Skåne

09.45

Social innovation i samhällsplanering

Vinnova har beviljat Göteborgsregionen medel för att tillsammans med Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungssund skapa ett regionalt socialt innovationslabb. Metoder som nu testas är bland annat seniorperspektiv i planering, socialt investeringsperspektiv och markanvisning som socialt instrument. Ulrika Karlsson, Projektassistent, Göteborgsregionen beskriver arbetet.

10.05

Bostadsförsörjning för äldre

Göteborgsregionen med sina medlemskommuner har arbetat med framtagande av målgruppsprognoser samt fördjupat sig i arbetet kring Goda och effektiva boendemiljöer och bostadsförsörjning, inriktning äldre och funktionshinder. Erika Hägg, Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille kommun deltar och beskriver arbetet.

10:40

Seniorperspektiv i planering, nedslag i Stenungssund

Ulrika Karlsson, Projektassistent, Göteborgsregionen presenterar arbetet från Stenungssund som är en del av projektet Social innovation i samhällsplanering.

11.00

PAUS

11:20

Markanvisning som socialt instrument och sociala konsekvensanalyser

Lisa Bomble, Verksamhetsutvecklare på Utveckling och hållbarhetsenheten i Lerums kommun kommer beskriva hur deras lokala delprojekt i Social innovation i samhällsplanering har utvecklats. Lerum har två delprojekt, som båda har ingångar i samhällsbyggnadssidans processer. Det handlar om sociala konsekvensanalyser och om markanvisningsskedet som tillfälle att styra sociala värden.

11:50

Nuläge och arbete framåt – vad har vi för gemensamma behov?

Jesper Bergnordh, Kommunförbundet Skåne

Sofia Edward, Kommunförbundet Skåne

12.30

Lunch

Rubriker i programmet kan komma att justeras och tiderna angivna är cirkatider.