Bidrag till fristående verksamheter och interkommunal ersättning INSTÄLLD, NYTT DATUM

Tid

  • 2020-05-27
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Bidrag till fristående verksamheter och interkommunal ersättning INSTÄLLD, NYTT DATUM

Kursen är inställd och nytt datum är den 12 november.

Frågor om mottagande av barn och elever i olika verksamheter och hur skolpengen ska fastställas mellan kommuner och fristående verksamheter är frågor som dagligen är aktuella i kommuner och fristående verksamheter. Regelverk och praxis på området kan dock många gånger upplevas som svårtillgängligt och krångligt.

Vid denna kurs går vi med ett praktiskt perspektiv igenom hur regelverken är uppbyggda och hur de ska tillämpas i olika situationer. Bl.a. görs en genomgång av vilka regler som gäller för resursfördelning, såväl till den egna kommunens skolor som till andra kommuner och till fristående skolor. Utbildningen innehåller även en genomgång av reglerna om mottagande av barn och elever i fristående skolor och i annan kommun än hemkommunen.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med xxxx- xx-xx debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.