Bemötande mellan avslagsbeslut och utvisning heldagsföreläsning 2

Tid

 • 2017-06-01
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 072 - 885 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Bemötande mellan avslagsbeslut och utvisning heldagsföreläsning 2

Välkommen till en utbildningsdag som utifrån ett anknytningsperspektiv kommer beröra en av den svåraste av alla kriser – avslagskrisen. Vad är orsaken till ungdomarnas olika reaktioner och ibland irrationella beteenden som en följd av avslagsbeslut och åldersuppskrivningar? Hur påverkar våra egna anknytningsmönster och erfarenheter vårt bemötande gentemot ungdomar i svåra separationskriser? Empatitrötthet, överidentifikation och maktlöshet kan drabba personal som arbetar med ensamkommande ungdomar och som fått beslut sina avslag. Hur märker vi på oss själva och på våra kollegor är risken att drabbas av omsorgsrelaterad utmattning? Utifrån faktiska fallbeskrivningar och etiska dilemman kommer vi belysa hur vi med vårt bemötande och förhållningssätt kan stärka ungdomarnas egna inre resurser. Vi uppmärksammar både de risker och de möjligheter som är förenliga med en värdegrund som borgar för ett stort personligt engagemang i arbete med ensamkommande ungdomar.

 1. Anknytning och anknytningens påverkan på förhållningssätt till avslagsbeslut
 2. Ungdomars olika reaktioner och förhållningssätt till avslagsbeslut
 3. Våra egna anknytningsmönster till ungdomar som får avslag
 4. Fallbeskrivningar och etiska dilemman
 5. Bemötande, förhållningssätt och salutogena faktorer i arbetet med ungdomar som får avslag

Målgrupp

Personal i Skånes kommuner, socialtjänst, handläggare m.fl..

Medverkande

Carl Pether Wirsén är legitimerad psykoterapeut (KBT), specialiserad inom kris-och trauma, och vidareutbildad i affektiv korttidsterapi och mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Carl Pether är beteendevetare med en filosofie magister i arbets- och organisationspsykologi. Han har tidigare arbetat flera år som verksamhetschef vid Röda korsets behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade i Uppsala. Han arbetade då i betydande omfattning med psykologisk bedömning och samtalsbehandling med ensamkommande flyktingungdomar.
Carl Pether föreläser i anknytningspsykologi och traumatisering på universitet och högskolor, och genomför även riktade uppdragsutbildningar till professionella aktörer som i sitt dagliga arbete arbetar med ensamkommande flyktingungdomar. Han har arbetat många år som psykoterapeut och organisationskonsult inom företagshälsovården med krishantering, konflikthantering, handledning, rehabilitering och ledningsstöd. Carl Pether ansvarar idag för utbildningsverksamheten inom ett företag som dels driver HVB- och familjehem men även har specialiserat sig på att bistå verksamheter som strävar efter högkvalitativ omvårdnad för ensamkommande barn utifrån ett anknytningsbaserat arbetssätt. Han arbetar även med utbildningsuppdrag, konsultation och handledning över hela landet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017- 05-26 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

09.00 Kaffe och fralla
09.30 Kursstart
12.00 - 13.00 Lunch
16.00 Kursen slutar