Bedömning för lärande för skolledare

Tid

 • 2017-02-06
  14:00 - 16:30
 • 2017-03-29
  14:00 - 16:30
 • 2017-05-09
  14:00 - 16:30

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Margareta Serder
 • Telefon: 0728-85 48 21
 • E-post: margareta.serder@kfsk.se

Bedömning för lärande för skolledare

Hur kan jag som skolledare införa/följa upp och arbeta vidare med BfL på min enhet?Bfl skolledare

En skola som på ett framgångsrikt sätt har implementerat grundtankarna i BfL präglas av en kunskapssyn där eleverna ses som aktiva deltagande agenter. Lärande är en meningsskapande process och olika bedömningsprocesser används för att stödja elevernas lärande. En sådan skola har höga förväntningar på sina elever och höga resultat. För att åstadkomma dessa förändringar krävs det ett långsiktigt utvecklingsarbete. Skolkulturen, strukturerna på skolan samt lärarnas undervisningsfilosofi behöver kartläggas, diskuteras och anpassas.

Utbildningen problematiserar implementeringen av BfL och presenterar väsentliga faktorer som påverkar processen i de olika faserna. Olika verktyg som kan användas för att följa upp det lokala BfL-arbetet erbjuds. Under utbildningen diskuteras hur processen kan drivas vidare för att åstadkomma bestående förändringar. Vidare presenteras relevant forskning som ett stöd i utvecklingsarbetet.

Upplägg

Utbildningen består av tre träffar där teoretiska genomgångar varvas med praktisk tillämpning. Mellan träffarna får deltagarna prova på några av de verktyg som presenteras på träffarna. Deltagarna får också hjälp med att hitta rätt stöd bland allt material som finns tillgängligt samt att tillämpa det i den egna kontexten.

Det är plats för max 15 deltagare på utbildningen. Blir det färre än 12 anmälda så ställs utbildningen in.

Medverkande

Ledare för utbildningen är fil dr Andreia Balan, lektor på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Andreia disputerade 2012 med en avhandling om bedömning för lärande och har drivit en mängd utvecklingsprojekt med utgångspunkt i BfL. Läsåret 2016-2017 ger hon också för fjärde gången i FoU Skolas regi en utbildning i bedömning för lärande för lärare och förstelärare.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017-01-20 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.