Barnkonventionen fyller 30 år

Tid

  • 2019-11-20
    9:30 - 15:30

Plats

Kyrkogatan 1
241 31, Eslöv
0413-629 88
Karta

Kontakt

  • Ingela Sjöberg
  • Telefon: 0728 - 85 47 81
  • E-post: ingela.sjoberg@kfsk.se
Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Barnkonventionen fyller 30 år

BARNKONVENTIONEN FYLLER 30 ÅR – och 1 januari 2020 blir den svensk lag.

Barnkonventionen fyller trettio år i år och 2020 blir den svensk lag. Det vill vi uppmärksamma med en konferens i barnrättens anda. Skåne har sedan 2011 arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter och nu vill vi berätta om allt positivt som hänt. Kom och inspireras och ta del av goda och lärande exempel från olika nivåer och olika verksamheter!

Kostnad: 400 kronor. I din anmälan uppger du om du är barnrättsstrateg, då deltar du kostnadsfritt.

Inbjudan i pdf 2019-11-20 Barnkonventionen fyller 30 år

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer, medarbetare och barnrättsstrateger inom offentlig verksamhet och idéburen sektor.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

08.45

Samling och fika

09.30

Välkomna
Stina Larsson (c), ordförande Beredningen för hälsa och social välfärd på Kommunförundet Skåne

Moderatorn har ordet
Elizabeth Englundh, Sakkunnig Barnets rättigheter, SKL

09.45

Genom erfarenheter av det svenska barnrättsarbetet kan vi planera för framtiden
Elizabeth Englundh, Sakkunnig Barnets rättigheter, SKL

10.00

1 januari 2020
Lag om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter – vad innebär det?
Titti Mattsson, Professor i offentlig rätt, Lunds universitet

10.45

Kort paus

11.00

Inspirations- och kunskapspass
Ta del av konkreta och lärande exempel från politiker, chefer, medarbetare och barnrättsstrateger från olika kommuner och organisationer.
Pecha Kucha 1: styrning och ledning
Pecha Kucha 2: barn som rättighetsbärare

12.15

Lunch

13.15

Varning för vuxengissning
Linda Leveau, Metodutvecklare

14.00

Inspirations- och kunskapspass
Pecha Kucha 3: barns och ungas delaktighet

14.30

Sammanfattning av dagen
Elizabeth Englundh, SKL

15.00

Födelsedagstårta och mingel

15.30

Avslutning av dagen