Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Tid

 • Förmiddag
  2019-02-26
  9:00 - 12:00
 • Eftermiddag
  2019-02-26
  13:00 - 16:00

Plats

Kyrkogatan 1
241 31, Eslöv
0413-629 88
Karta

Kontakt

 • Ingela Sjöberg
 • Telefon: 0728-854781
 • E-post: ingela.sjoberg@kfsk.se

Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Skåne har sedan 2011 arbetat med att stärka det regionala och lokala barnrättsarbetet. En regional samverkansplattform Barnrättsforum Skåne har etablerats och regionala utbildningar genomförs kontinuerligt. I dagsläget finns det 258 utbildade barnrättsstrateger i Skåne. Utbildningarna
genomförs i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Inför att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020 tar Skåne nya steg och bjuder in
ledning och styrning till två utbildningstillfällen för att öka kunskapen om vad detta kommer att innebära.

 

Inbjudan i pdf: 2019-02-26, Inbjudan Barnkonventionen blir ny lag – Skåne rustar

Målgrupp

Politiker, kommunchefer, förvaltningschefer

Medverkande

Elizabeth Englund

Elisabeth Dahlin

Charlotte Palmstierna

Camilla Orefjärd

Program

Moderator: Elizabeth Englundh

09.00 / 13.00

Välkomna
Carina Nilsson (S), ordförande Beredningen Hälsa och social välfärd Kommunförbundet Skåne

Stärkt barnrättsarbete i Skåne – vad har hänt sedan 2011?
Ingela Sjöberg, Strateg Kommunförbundet Skåne

09.10 / 13.10

Barnombudsmannen har ordet
Elisabeth Dahlin, Barnombudsman

09.50 / 13.50

Barnkonventionsutredningens uppdrag
Charlotte Palmstierna, Huvudsektererare Barnkonventionsutredningen

10.10 / 14.10

Fikapaus

10.40 / 14.40

Så här arbetar SKL med barnets rättigheter
Elizabeth Englundh, Sakkunnig Barnets rättigheter, SKL

11.00 / 15.00

Tio månader kvar till barnkonventionen blir lag: är du redo?
Camilla Orefjärd, Barnrättsjurist, BRIS