Avvikelserapportering, Lex Maria och Lex Sarah

Tid

  • 2017-04-24
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Avvikelserapportering, Lex Maria och Lex Sarah

Under dagen diskuterar vi Lex Sarah och Lex Maria utifrån lagstiftningen och aktuella beslut från IVO. Vi berör även hur man kan konstruera ett ledningssystem och bedriva ett effektivt kvalitetsarbete i verksamheten.

Hålltider:

08.30 – 09.00 Samling, kaffe
09.00             Kursstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30             Kaffe
16.00             Avslutning

Målgrupp

Personal verksamma inom kommunal vård och omsorg (inklusive arbetsledare).

Medverkande

Lotta Wendel, jur kand. Lotta har sedan 1990-talet undervisat bland annat blivande jurister, socionomer och hälso- och sjukvårdspersonal. Hennes specialområden är förvaltningsrätt, socialrätt, hälso- och sjukvårdsrätt och regleringen av offentlighet och sekretess.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017-04-19 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.