Lösenordsskyddad: Avstämning

Tid

  • Deltagare
    2019-01-14
    13:00 - 16:00

Lösenordsskyddad: Avstämning

Avanmälan

Efter 2019-01-09 är anmälan personlig och bindande.
Endast föranmälda deltagare kommer att beredas tillgång till mötet.

Program

13:00 13:30

Registrering

13:30 16:00

Avstämningsmöte inklusive fika