Attraktiva samhällsmiljöer med industriell symbios och cirkulär livsmedelsproduktion

Tid

  • 2019-11-26
    8:30 - 12:00

Attraktiva samhällsmiljöer med industriell symbios och cirkulär livsmedelsproduktion

Hur kan kommuner och företag samarbeta för att göra attraktiva miljöer till medborgarna? Och hur går man mot en hållbar livsmedelsproduktion? Detta har Bjuv jobbat med och kom den 26 november för att höra mer.

På plats får vi höra Bjuvs kommuns Göran Skoog berätta om industrins betydelse för kommunen. Senare kommer Jan Jönsson belysa jordbruket ur ett energiperspektiv. Även näringslivssamordnaren i Bjuv, Bengt Fellbe, berättar om kommunens arbete med hur de nyttjar resurser som finns tillgängligt och möjligheterna med dessa. Vi avslutar med att titta på Bjuvs pilotinvestering i projektet UBIS som nyttjar närliggande restvärme till samhällsplaneringen.

När: Tisdagen den 26 november 2019, kl 08:30 – 12:00
Var: Mikaelstugan, Norra storgatan 3, 267 31 Bjuv
Vad: Kostnadsfritt seminarium om industriell symbios, inklusive fika

Varmt välkommen!

Per Persson, Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne arrangerar just nu en serie aktiviteter om industriell symbios som vänder sig till kommuntjänstemän; så som näringslivsutvecklare, miljöstrateger, fysiska planerare, kommunala bolag inom avfall och energi etc. Vi erbjuder Skånes kommuner kunskap, kontakter och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom föreläsningar, studiebesök och workshops.

Frågor? Kontakta Per Persson (per.persson@kfsk.se, 072-885 49 47) eller Bengt Fellbe (bengt.fellbe@bjuv.se, 070-9585019)

Program

08:30

Inregistrering och fika

09:00

Inledning – Per Persson, Energikontoret Skåne

09:20

Industrin: Historiskt ansvarstagande och nyckelroll i samhällsbyggandet – Göran Skoog, Bjuvs kommun

10:00

Innovativt jordbruk ur ett energiperspektiv - Jan Jönsson, Lydinge-Rosendal-Vrams Gunnarstorp

10:30

Inblick: Urban food & Urban health – Bengt Fellbe, Bjuvs kommun

11:00

Studiebesök: Pilot med restvärme – Bjuvs kommun

12:00

Avslutande lunch - Söderåsens GK