Att skapa hållbara och friska arbetsplatser, Digital kurs

Tid

 • 2020-10-05
  9:00 - 16:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
AnmälanVisa detaljer + 2,200kr (SEK)   Utgången

Att skapa hållbara och friska arbetsplatser, Digital kurs

Stressrelaterad ohälsa fortsätter att öka och varje år dör närmare 800 människor i arbetsrelaterad stress. Åtgärder behövs för att stärka förutsättningarna till psykisk hälsa och att färre ska må dåligt. Bra arbetsförhållanden skapar engagemang som främjar produktivitet och tillväxt samt ökar attraktiviteten som arbetsgivare. Men att arbeta med så kallade mjuka frågor och psykosocial arbetsmiljö är en utmaning. Många upplever osäkerhet, saknar kunskap och praktiska verktyg. Utbildningsdagen har fokus är på de mjuka frågorna i ett praktiskt perspektiv. Hur jobbar vi strategiskt och hållbart med frågorna i den dagliga verksamheten? Hur skapar vi förutsättningar för att människor ska må bra och trivas på sin arbetsplats? Vilka är framgångsfaktorerna för psykisk hälsa och engagerade medarbetare?

Innehåll:

 • Hållbart arbetsliv – syfte, nytta, mål
 • Vems ansvar är det?
 • Vad säger regelverket?
 • Roller, förväntningar och samverkan
 • Social hållbarhet i det lokala perspektivet
 • Att arbeta preventivt med psykisk hälsa
 • Utmaningar och möjligheter i det moderna arbetslivet
 • Ständig nåbarhet, gränslöst arbetsliv
 • Balans arbete/fritid
 • Framgångsfaktorer för lyckat resultat
 • Nycklar till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal
 • Hur skapar vi engagemang
 • Attraktiv arbetsplats; behålla befintlig och attrahera ny personal
 • Praktiska verktyg
 • Diskussioner, erfarenhetsutbyte

 

Målgrupp

VD, chefer, arbetsledare, HR, skyddsombud

Medverkande

Yvonne Sjöberg från Odeas. Yvonne är en senior konsult med mångårig erfarenhet av utbildningar för vd, chefer, HR, skyddsombud och personalgrupper i många olika branscher i såväl privat som offentlig verksamhet. Hon har en bred kunskap inom området arbetsmiljö med fokusområde organisatorisk och social arbetsmiljö. Yvonne är en van och uppskattad pedagog och hennes utbildningar präglas av ett pragmatiskt perspektiv där teori kopplas till verkliga arbetslivet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

9.00 Fika
9.30 Kursstart
12.00 Lunch
13.00 Eftermiddagspass
16.00 Avslut