Att leda utifrån det som motiverar – Chefsutbildning INSTÄLLD, NYTT DATUM

Tid

 • 2020-05-25
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Att leda utifrån det som motiverar – Chefsutbildning INSTÄLLD, NYTT DATUM

Kursen är inställd och nytt datum är den 28 september

Har du nyligen fått förmånen att axla rollen som chef? Gratulerar till en fantastisk möjlighet att få göra skillnad! Vill du utveckla din kapacitet som ny chef och ledare? Om du vill bygga en stabil grund för ditt uppdrag som chef och samtidigt få konkreta verktyg för att mer effektivt hantera sina utmaningar i uppdragen som chef i kommun, landsting eller statlig myndighet, då har du hittat rätt utbildning. Mål Utbildningen är konkret där vi utgår från din praktiska vardag och koppla på adekvata verktyg för att hantera dina utmaningar. Målsättningen är att ge dig metoder och förhållningssätt för att skapa bästa förutsättningar för ditt uppdrag som chef. Innehåll Rollen som ledare och chef ger dig möjlighet att utveckla både dig själv, dina medarbetare och din organisation. Samtidigt är det ett stort ansvar, som ställer höga krav på dig. Vi vet att man kan uppleva sig tyngd under kraven och förväntningarna, som kommer både underifrån och ovanifrån. Centralt hos framgångsrika ledare är, att de alltid behåller riktning mot målet och känner passion för uppdraget. Ibland styrs medarbetarna av en negativ inställning. Utbildningen visar vikten av att förstå den, hantera och vända den, tydliggöra uppdraget och styra mot det förväntade. Under denna utbildning kommer vi bland annat att jobba med dessa framgångsfaktorer för att ge dig bästa möjliga karta och kompass framåt och framför allt förankra passionen för ditt fantastiska och viktiga uppdrag.

 • Definiera ditt uppdrag och var lojal mot det
 • Styr verksamheten mot det som motiverar
 • Chef – ledare – coach – medmänniska
 • Vem företräder du?
 • Att vara en förebild, chef eller ledare?
 • Utnyttja alla medarbetares positiva, och negativa, affekter till en kraft
 • Basera verksamheten utifrån begrepp som Stolthet, Glädje, Intresse,
 • Nyfikenhet, Stöd
 • Leda tidigare kollegor
 • Självinsikt kring ditt beteende och din kommunikation
 • Verktyg för effektiv kommunikation, svåra samtal och konflikthantering
 • Feedback som alltid är rak i sak och mild mot person
 • Praktiska övningar med återkoppling

 

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med xxxx- xx-xx debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.