Att leda socialtjänstens arbete med handläggning och dokumentation – för chefer

Tid

  • 2020-09-03
    8:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728-854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Deltar på platsVisa detaljer + 2,500kr (SEK)  
Deltar digitaltVisa detaljer + 2,000kr (SEK)  

Att leda socialtjänstens arbete med handläggning och dokumentation – för chefer

Socialtjänstens arbete är ansvarsfullt, komplext och väldigt lagreglerat. Att vara chef för dem som arbetar i socialtjänstens front och ge dem ledning och stöd i tillämpningen av lagstiftningen är i högsta grad en utmaning.
Syftet med denna dag är att ge dig som chef dels en grundläggande genomgång av de socialrättsliga ramarna och vilka krav lagen faktiskt ställer, och dels stöd och tankar gällande hur man gör för att leda det praktiska arbetet med handläggning och dokumentation.
Dagen utgår från lagens och föreskrifternas bestämmelser om kvalitet och vad det innebär i praktiken, bl a att arbeta systematiskt och följa det juridiska regelverket på bästa möjliga sätt. Upplägget följer den kronologiska ordningen i ett ärendes gång, och har ett praktiskt fokus för att vara användbar. Viktiga utgångspunkter är rättssäkerhet, delaktighet och Barnkonventionens bestämmelser som träder i kraft som lag 1 januari 2020.
Innehållet kan i samråd med uppdragsgivaren anpassas efter behov och önskemål.

Program

Övergripande om socialtjänstens lagreglerade ansvar, kvalitet och utmaningar som arbetsledare
Genomgång av det rättsliga regelverket i stora drag, bl a:

• Ansökningar och anmälningar

• Utredningsarbetet i olika verksamheter,

• Bedömning, individuell behovsprövning och beslut

• Uppdrag till utförarna

• Dokumentation under utredning och genomförande.

• Planering av insatser: uppdrag, vårdplan och genomförandeplan.

• Uppföljning hos myndighetsutövare och utförare.
 Avslut.

Arbetsledning för kvalitet och barnets/brukarens bästa.

• Kort om systematiskt kvalitetsarbete och SOSFS 2011:9

• Praktiska metoder för ledning/stöd och egenkontroll

Utrymme för löpande dialog och deltagarnas egna frågeställningar.

 

Kursen kommer att genomföras både på plats och digitalt. Vilken digital lösning det blir återkommer vi med.

Målgrupp

Socialsekreterare och chefer som arbetar med mottagning av ansökningar, anmälningar och övriga frågor som förekommer inom en mottagningsfunktion, oavsett om arbetet organiseras i en särskild enhet eller inte.

Medverkande

Ulrika Ekebro, utbildare och handledare. Auktoriserad socionom med bred erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete inom barn och familjeområdet, både från arbete inom socialtjänsten och tillsynsmyndighet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

8.30 Kursstart
9.00 Fika
12.00-13.00 Lunch
14.30 Eftermiddagsfika
16.00 Avslut