Återfallsprevention 3 dagar

Tid

 • 2019-11-11
  8:30 - 16:00
 • 2019-11-12
  8:30 - 16:00
 • 2019-11-13
  8:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 072 - 885 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Återfallsprevention 3 dagar

Utbildning i Återfallsprevention, 3 dagar

Innan kursstart Inför första utbildningsdagen erbjuds ett kunskapstest i KBT. Detta ligger online på utbildarens hemsida. Testet är till för att deltagaren själv ska ha möjlighet att vara förberedd på de teoretiska delarna som ÅP vilar på. Testet är frivilligt och har ingen betydelse för godkännande. Men vi rekommenderar att man är lite förberedd i KBT innan man kommer, så att man på bästa sätt kan tillgodogöra sig utbildningen. https://smartutbildning.se/tjanster/vara-kunskapstester/

 

Dag 1-3 – Grundutbildning i Återfallsprevention Under första dagen ger vi i en inblick i behandlingsprogrammets olika sessioner och demonstrerar en del av en ÅP-lektion, så att deltagarna får en uppfattning om hur lektionsstrukturen ser ut. Deltagarna kommer därefter få öva på att förbereda och genomföra lektioner tillsammans. Under utbildningen kommer deltagarna arbeta gemensamt utifrån en feedbackmodell för att få ut så mycket som möjligt av varandra och utbildningsdagarna.

Teoretiska avsnitt kommer att varvas med praktiska  övningar med fokus på genomförande av ÅP-sessioner.

Efter genomgången utbildning utfärdas ett personligt kursintyg. För att kursintyg ska utfärdas krävs fullständig närvaro och aktivt deltagande.

Målgrupp

Återfallsprevention är en evidensbaserad behandlingsmetod som har sin tradition i kognitiv beteende terapi. Metoden fokuserar på omlärande strategier utifrån kartläggning av dysfunktionella tankar och beteende. Återfallsprevention används idag som behandlingsmetod för problembeteende såsom missbruk av alkohol, beroende av narkotika, läkemedel, tobak och spel. Det handlar om att erbjuda ett antal verktyg som man kan använda för att hantera sitt problembeteende.

Medverkande

SMART Utbildningscentrum

Ola Hall Beteendevetare – Han har arbetat med behandlingsarbete i över 17 år och genomfört ett stort antal grupper i bl.a. ART och PREPARE men även arbetat kliniskt med MI sedan 2001. Den sista halvan av tiden inom kriminalvården arbetade Ola som nationell handledare och personalutbildare (Mastertrainer i ART). Han hade också som uppdrag att utveckla manualer för PREPARE-programmet.

Eva-Lott Jönsson Leg Psykolog – Sedan 2000 har hon utbildat och handlett i MI såväl inom kriminalvården som utanför. EvaLott har utbildat och handlett i ÅP sedan 2010.

 

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens debiteras hel avgift.

Program

08.30 Start
09,30 Kaffe och macka
12.00 Lunch
14.30 Kaffe och kaka
16.00 Avslut