Arena fallprevention och välfärdsteknologi

Tid

  • 2018-05-16
    9:00 - 16:00

Plats

Frykholmsgatan 13
, Hässleholm
Karta

Kontakt

  • Daniel Smedberg
  • Telefon: 072-855 48 73
  • E-post: daniel.smedberg@kfsk.se

Arena fallprevention och välfärdsteknologi

Välkommen till en dag med fokus på hur vi kan ta hjälp av modern teknik för att förebygga fler fall!

Flertalet av parterna i det Vinnovafinansierade projektet MoTFall bjuder tillsammans med Almega och SKL in till ett möte mellan behovsägare (här: kommunrepresentanter) och lösningsleverantörer (här: företag och forskare).

Program

9.00-9.30 Ankomstfika
9.30-9.45 Inledning
9.45-10.05 Fall och fallprevention – individutmaning och samhällsutmaning.
10.05-10.15 Aktuella nationella satsningar.
10.15-10.20 Hämta frukt/godis/vatten/kaffe.
10.20-12.20 Hur kan man ta sig an utmaningarna? Två exempel:
MoTFall – en koordinerad satsning. Helheten i projektet beskrivs, men fokus på Snubblometern®.
Innovation Skåne berättar hur de arbetar, med fokus på innovationsupphandlingen för fallprevention i sjukhusmiljö och dess resultat. Diskussion kring relevanta aspekter ur ett kommunalt perspektiv. Olika processer för att matcha behov med lösningar.
12.20-13.20 Lunch
13.20-13.50 Beställargrupp välfärdsteknologi – Vägledning – upphandling av trygghetsskapande teknik.
13.50-14.10 Öppen diskussion där kommunrepresentanter får utrymme att beskriva uppmärksammade behov relaterat till fall och fallskador.
14.10-15.00 Fler exempel på (välfärdteknologiska) lösningar som tar sig an utmaningarna, korta pitcher. Vill du presentera en lösning ska du mejla lars.lundberg@itot.se senast den 2 maj.
15.00-15.40 Kaffe och bordsdiskussioner. Möjlighet för lösningar att klustra sig och behovsägare att knyta kontakter med leverantörer.
15.40-16.00 Sammanfattningar borden runt, nästa steg, avslut.

Målgrupp

Alla kommunrepresentanter som är engagerade i frågan att främja arbetet med att förebygga fall och fallskador hos medborgarna och alla som jobbar med att leverera lösningar är välkomna att anmäla sig.
Från kommunerna ser vi gärna ett deltagande från kommunledningar, chefer på olika nivåer och politiker!

Medverkande

Under dagen medverkar bl.a.
Daniel Smedberg, Kommunförbundet Skåne
Agneta Aldor och Maria Gill, Sveriges Kommuner och Landsting
Monika Lydin och Frida Falkvall, RISE Research Institutes of Sweden AB
Jonas Källmén, Infonomy AB
Eva Ekvall Hansson, Lunds universitet
Björn Lagnevik, Innovation Skåne
Lars Lundberg, IT&Telekomföretagen

 

Avanmälan

Ingen deltagaravgift, men no show eller avanmälan efter den 2 maj debiteras 500 kr.