Arbetsrättsseminarium Personliga skäl – SKL informerar

Tid

 • 2019-11-20
  8:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Arbetsrättsseminarium Personliga skäl – SKL informerar

Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

 SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

Kursen innehåller:

 • Misskötsamhet i olika former
 • Formalia och arbetsrättsliga tidsfrister
 • Samarbetssvårigheter
 • Anställdas lojalitetsplikt och yttrandefrihet
 • Brottslighet inom och utom anställningen
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Målgrupp

Personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer som har arbetsgivar- och förhandlingsansvar samt personalkonsulenter och personalhandläggare. Vi ser naturligtvis gärna förtroendevalda politiker som deltagare.

Medverkande

Christina Madfors – Arbetsrättsjurist SKL

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

08.30 16.00

08.30 Start
09.30 Fika
12.00 Lunch
14.30 Fika
16.00 Avslut av dagen