Arbetsrätt för HR inom kommun och region – 3 digitala halvdagar

Tid

 • 2020-09-02
  9:00 - 12:00
 • 2020-09-03
  9:00 - 12:00
 • 2020-09-16
  9:00 - 12:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
AnmälanVisa detaljer + 4,500kr (SEK)  

Arbetsrätt för HR inom kommun och region – 3 digitala halvdagar

Arbetsrätt för HR inom kommun- och region

Denna digitala arbetsrättskurs har fokus på praktisk arbetsrätt inom kommuner och regioner. Den går igenom ett urval av relevant lagstiftning anpassat till Allmänna bestämmelser (AB). Stort fokus är på rättsfall från kommuner och regioner.

På kursen ges stort utrymme till att ställa frågor och diskutera utifrån dessa.

Kursdeltagare har också möjlighet att maila frågor innan kursstart till kursledaren.

På grund av corona genomförs kursen via Teams.

Preliminärt schema

Dag 1

 • Arbetsrättsliga risker i rekryteringen
 • Arbetsgivarens undersökningsmöjlighet
 • Arbetstagarens upplysningsplikt – finns det?
 • Ogiltiga avtal om arbetstagaren ljuger
 • Arbetsskyldighet
 • Lojalitet, yttrandefrihet, meddelarskydd och efterforskningsförbud
 • Yttrande från JO
 • Hemuppgift till dag 2

 

Dag 2

 • Förflyttning eller omplacering
 • Disciplinär åtgärd
 • Bisysslor (förtroendeskadliga, arbetshindrande, konkurrerande)
 • Avstängning
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Avsked
 • Hemuppgift till dag 3

 

Dag 3

 • Medbestämmandelagen v/s samverkan
 • Kränkande särbehandling – vad ska utredas samt vilka myter finns det?
 • Diskriminering och den framtida utvecklingen
 • Aktuella rättsfall från AD – genomgång och analys

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som arbetar med generella HR-frågor inom kommuner och regioner, exempelvis HR-konsulter, HR-specialister och HR-chefer. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande arbetsrättsliga kunskaper.

Medverkande

Georg Frick, expert på praktisk arbetsrätt, personalvetare, författare och arbetsgivarkonsult på Frick HRconsulting AB. Georg arbetar mycket med arbetsrättsliga frågor inom kommuner och regioner. Både vad avser utbildning och rådgivning/förhandlingsstöd.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

9.00 Kursstart
12.00 Avslut