ADAD-utbildning – 3 dagar

Tid

 • 2020-09-28
  9:00 - 16:00
 • 2020-09-29
  9:00 - 16:00
 • 2020-10-08
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive kaffe och lunchVisa detaljer + 5,995kr (SEK)  

ADAD-utbildning – 3 dagar

Ni kommer att få lära er hur man på bästa sätt hanterar instrumentet, gör intervjuer, skattar samt hur och till vad man kan och inte kan använda resultaten. ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis, är idag det i Sverige mesta spridda instrument inom ungdomsvård för behandlingsplanering, utvärdering, screening och kvalitetssäkring. Instrumentet rekommenderas av Socialstyrelsen. Det är skapat i USA, baserat på ASI, sedan av SiS och Stockholms Stad anpassat för Svenska förhållande.

Ett fantastiskt instrument för att skapa underlag till behandlingsplaneringar och utredningar. Kompatibelt både med BBIC och SAVRY m.fl.

ADAD är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik som används vid intervju.

Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering.

ADAD består av ett antal frågor som rör nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol och narkotika. Inom Statens institutionsstyrelse har även utskrivnings-, överflyttnings- och uppföljningsformulär tagits fram och dessa ingår i granskningen. Varje livsområde består av ett antal frågor om den unges faktiska situation och därutöver skattar den unge sin oro och sina besvär enligt en skala 0–3. Den unge anger också hur viktigt det är att få hjälp enligt en skala 0–3 inom respektive livsområde. Utifrån den unges skattningar gör intervjuaren en sammanfattande skattning av den unges problem inom varje livsområde enligt en skala 0–9. Vissa frågor, som är särskilt märkta i formuläret, är speciellt viktiga att ta hänsyn till vid skattningen.

Målgrupp

Socialsekreterare

Medverkande

Kursansvarige Niklas Waitong har varit med och utvecklat ADAD sedan starten på 90-talet, och är en av Sveriges mest meriterade utbildare. Han har utbildat intervjuare sedan 1998 och utbildat utbildare sedan 2002. Han har även varit med och utvecklat formulären och är godkänd av såväl SiS, €ADAD-ADAD2, ADAD-nätverket som Arlene Terras-Utada, skaparen av instrumentet, att utbilda både intervjuare och utbildare.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00 - 16.00 - Samtliga dagar