ADAD för ASI-användare – 2 dagar

Tid

  • 2020-11-16
    9:00 - 16:00
  • 2020-12-15
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072-885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift ink fika och lunchVisa detaljer + 4,250kr (SEK)  

ADAD för ASI-användare – 2 dagar

Vill du utöka din ASI-kompetens med ADAD? – Då är du är hjärtligt välkommen till Kommunförbundet Skåne och Waitong Utbildnings två-dagars grundutbildning i ADAD för ASI-användare. Ni kommer att få lära er om likheterna mellan instrumenten och hur ni ska hantera de skillnader som finns. Efter godkänd utbildning får ni ett fullvärdigt ADAD-diplom, normalt är annars utbildningen tre dagar. Vi erbjuder även en sedvanlig tre-dagars ADAD utbildning 28-29/9 & 8/10 i Lund.

ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnos, ungdomsvarianten till ASI, är idag det mesta spridda instrument inom svensk ungdomsvård, precis som ASI används det till; utredning, planering, utvärdering, screening, kvalitetssäkring och forskning. Instrumentet rekommenderas av Socialstyrelsen. Det är skapat i USA, baserat på ASI, sedan av SiS och Stockholms Stad anpassat för svenska förhållande. Ett fantastiskt instrument för att skapa underlag bland annat till behandlingsplaneringar och utredningar. Kompatibelt både med BBIC, Ester och SAVRY m.fl.

Krav: Grundutbildning i ASI och vana att jobba med instrumentet och dess skattningar. Full närvaro krävs på bägge dagarna samt godkända hemuppgifter och prov.

Frågor kring administration; kurs, betalning och anmälan göres till Kommunförbundet Skåne;
Helena Soomus,  helena.soomus@kfsk.se

Frågor om innehåll; ADAD, ASI, innehåll, krav och examination görs till Waitong Utbildning.
Telefon: 0702952499
E-post: niklas@waitong.se
Webbsida: www.waitong.se

Målgrupp

Socialsekreterare eller behandlare som jobbar med tonåringar och unga vuxna.

Medverkande

Niklas Waitong är diplomerad utbildare, godkänd av SiS, ADADnätverket och Amerikanska ADAD (ADAD2 – €ADAD – Arlene Terras-Utada & David Öberg) att utbilda likväl intervjuare som utbildare. Han har varit med och utvecklat ADAD sedan starten på 90-talet, är även utbildad inom ASI, och en av de i Sverige som har jobbat längst med instrumentet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00 Starttid
ca 10.00 fika
12.00-13.00 Lunch
ca 14.30 Fika
16.00 Avslutning