ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

Tid

 • 2020-09-25
  8:30 - 12:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728 85 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift - digital kursVisa detaljer + 1,500kr (SEK)  

ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

Välkomna till en grundläggande utbildning om Sveriges mest använda standardavtal för köp av tjänster från arkitekter och tekniska konsulter, såsom projektörer.

 

Kursen, som ges över Teams, omfattar en halvdag, 08:30 – 12:00, och ger en grundläggande orientering om standardavtalet och dess tillämpning i uppdragsspecifika fall ur ett juridiskt och avtalsmässigt perspektiv och innefattar bl.a. följande moment:

 

 1. En genomgång av standardavtalet och dess upplägg
 2. Uppdrag efter samråd eller genom förfrågningsunderlag?
 3. Fackmässigt och enligt god yrkessed? Beställarens nya direktiv, granskning och godkännande?
 4. Organisation och tider – de viktigaste bestämmelserna
 5. Tid och ansvar – de viktigaste bestämmelserna – hur rätteligen för fram krav på skadestånd för fel i uppdraget? Vad utgör ett fel?
 6. Fast pris eller budget? – de viktigaste bestämmelserna om ersättning för konsultuppdrag.
 7. Avtalsklausuler att vara uppmärksam på, att omförhandla eller undvika
 8. Att tänka på vid upprättande av uppdragsbekräftelse och ett förfrågningsunderlag
 9. Aktuella rättsfall om kvittning, preskription och ansvar m.m.
 10. Frågestund

 

 

 

Medverkande

Per Ola Bergqvist – Foyen

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång  debiteras hel avgift.