Första hjälpen till psykisk hälsa äldre 2 dagars utbildning

Tid

  • 2017-03-27
    8:30 - 17:00
  • 2017-04-19
    8:30 - 17:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Jeanette Heilmann
  • Telefon: 072-885 48 65
  • E-post: jeanette.heilmann@kfsk.se

Första hjälpen till psykisk hälsa äldre 2 dagars utbildning

Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett område som länge har varit eftersatt. Behoven är stora och det är fler äldre än yngre som riskerar att drabbas av depression. Utbildningen första hjälpen till psykisk hälsa äldre baseras på det australienska programmet MHFA (Mental Health First Aid) som har anpassats till svenska förhållanden.

Målet med utbildningen är att personal som möter äldre i det dagliga arbetet ska kunna ge stöd och första hjälpen vid psykisk ohälsa innan mer lämpliga professionella insatser kan erbjudas. Arbetsgången kan liknas vid Hjärt- och lungräddning.

Utbildningen innehåller grundläggande information om depression, ångestsyndrom, psykossjukdomar, beroendesjukdomar, självdestruktivt beteende och självmord, samt ger riktlinjer för hur man hjälper i kriser förknippade med dessa sjukdomar och beteende. Utbildningen omfattar 12 timmar. Varje deltagare erhåller en manual för första hjälpen till psykisk hälsa äldre.

Målgrupp:

Vi vänder oss till personal som möter äldre i sitt dagliga arbete.

Max antal deltagare är 25 stycken. Max antal deltagare per kommun/vårdcentral/sjukhus är 4 stycken.

Anmäl gärna team. Vi förbehåller oss rätten att göra ett urval.

Program:

Dag 1
08:30-17.00

Psykisk hälsa/ohälsa hos äldre

Första hjälpen till psykisk hälsa äldre

Depression

Självmord

Mat- och sömnproblem

Dag 2
08.30-17.00

Ångestsjukdomar

Demenssjukdomar

Konfusion

Psykossjukdomar

Substansrelaterade tillstånd

Frågor:

Om innehåll: Jeanette Heilmann, utvecklingsledare, avdelningen Socialtjänst, vård och omsorg, Kommunförbundet Skåne. jeanette.heilmann@kfsk.se alt. 0728-85 48 65

Om anmälan: Helena Soomus, helena.soomus@kfsk.se tel. 072-885 48 13.

 

Läs mer:
http://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

https://kfsk.se/konferens/socialtjanst/vard-och-omsorg/aldre/aldres-psykiska-halsa/

http://skl.se/socialomsorgstod/aldre/psykiskhalsaaldre.1167.html

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vuxna-aldre/aldre-och-psykiska-halsa/

Hålltider:

08.30 Samling med kaffe och smörgås
09.00 Utbildningen börjar
12.00-13.00 Lunch
14.30 Fika
17.00 Avslutning

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017-03-23 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.