SMHF´s studieresa till Jylland

Samhällsbyggnad

SMHFs studieresa till Jylland 26-27 september med fokus på energi   Kostnad: Avgiften är 2 900 kr (exklusive moms) per deltagare. I avgiften ingår (förutom studiebesöken) bussresa, lunch/frokost båda dagarna, middag samt övernattning i enkelrum


Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Lärande och arbetsliv
Åkersbergsgatan 3, Höör, Skåne Län, 243 23, Sweden

Hur använder din kommun kommunikation som ett ledningsverktyg i integrationsarbetet? Hur kan du göra för att kommunicera i komplexa samhällsfrågor? Hur leder kommunikation till inkludering i stället för att befästa ”vi och dem”-tänkande?   Strategiskt


Presentationsteknik med retorik

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Få fram ditt budskap, lyft dig själv, få lyssnaren att lyssna Att stå inför folk. Att presentera muntligen. Att få andra att lyssna. Att få andra att ta till sig budskapet. Du kan lära dig.


Nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering. Dagens program kommer innefatta bland annat en fördjupad genomgång av ett helt nytt digitalt webverktyg för ekosystemtjänstanalyser vid åtgärder i strandnära områden, både för användning vis inlandsvatten


Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Digital utveckling Ekonomi Kommunledning
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter


EBP-utbildning

Lärande och arbetsliv

Observera! Du anmäler dig för att delta på alla fem tillfällena men vi önskar en närvaroanmälan för varje tillfälle.   Fortbildning i evidensbaserad praktik   Allt flera inom socialtjänsten vill arbeta evidensbaserat. Därför arrangerar Statens


Sydlov

Ängelholm

Välkomna på höstens Sydlov-träff i Ängelholm   Nätverksträff för bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer och administratörer På programmet: Information om aktuella domar, lagändringar, nyheter och remisser Bygglov på jordbruksmark 39 § och avstånd till gräns Dir 2017:22 Genomgripande