Konferens för VA-chefer

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne inbjuder till höstens traditionella konferens för VA-chefer. Observera kort anmälningstid! Senast 10 oktober.   Inbjudan i pdf 2018-10-18 Inbjudan konferens VA-chefer


Temadag om Buller

Samhällsbyggnad
Gamla landsvägen 39, Vellinge, 235 99

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Hur förebygger vi bullerstörningar och skapar ett samhälle med hållbara ljudmiljöer och förebygger människors hälsa och framför allt barn och ungas?   Inbjudan i pdf 2018-10-22


Nya Kommunallagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

De senaste förändringarna i lagstiftningen liksom förslag och tankar om framtida förändringar kommer särskilt att belysas. Efter genomgången utbildningsdag skall deltagarna vara väl förtrogna med:  Kommunal organisation – fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc 


Sydlov

Samhällsbyggnad
Norregatan 46-48, Trelleborg

”Sydlov” – Nätverksträff för bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer och administratörer Välkomna på årets tredje Sydlov-träff, denna gång är Trelleborg värdkommun. Programmet uppdateras utifrån dagsaktuella händelser och kommunernas önskemål. Blänkare från planerad dagordning; Får jag lov-projektet Briefing från seminarium