EU-finansiering för energi- och klimatprojekt

Energi och klimat EU
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Det finns stora möjligheter att söka EU-finansiering för att växla upp det skånska arbetet med förnybar energi , smarta städer och energieffektiva bostäder, lokaler och transporter. Energikontoret Skåne bjuder nu in till ett seminarium där


Kontaktpersonsträff

Hälsa och social välfärd

Kontaktpersonsträffen syftar till att sprida information om och förankra befintliga ramavtal i de 46 kommuner som deltar i Kommunförbundet Skånes upphandlingar inom Individ och familjeomsorg, Vård och omsorg och Handledning. Ramavtalen syftar till att tillgodose


Länsmöte för livsmedelskontroll

Best Western Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, Malmö, Skåne Län, 21532, Sweden

Välkommen på länsmöte för livsmedelskontroll Den 23 november på Malmö Arena Hotell i Malmö Miljösamverkan Skåne bjuder i samarbete med Livsmedelsverket in till länsmöte för livsmedelskontroll i Skåne. Livsmedelsverket kommer att informera om aktuella ämnen.


Temakonferens 24 november 2017

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Höstens temakonferens i samarrangemang av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne äger rum fredagen den 24 november på förmiddagen på fjärde våningen i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3A i centrala Lund, fem minuters promenad från


Förvaltningschefskonferens utbildning

Lärande och arbetsliv
Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Välkomna till årets sista förvaltningschefskonferens! Denna gång träffas vi en halvdag eftersom vi ganska nyligen haft internat med förvaltningschefsgruppen. Syftet med dagen är att få till mer hållbara och förankrade samverkansformer mellan kommunerna och lärosätena,


Motiverande svåra samtal!

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Motiverande svåra samtal Samtalet är ett av våra absolut viktigaste verktyg för att samla information; information som vi behöver för att få kunskap, för att kunna påverka andra till en positiv utveckling. Att behärska det


BBIC Nätverksmöte SV

BBIC Hälsa och social välfärd

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats:  Kristallen, Brotorget 1, 222 37 Lund (vid stationen). För dem som kör bil finns parkeringsplatser längs med gatorna eller i parkeringshuset vid Västra stationstorget.


Nätverksträff Skånes planerare

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till höstens nätverksträff för Skånes planerare. Vi kommer, enligt önskemål, lägga ett stort fokus på erfarenhetsutbyte. Det bjuds in till diskussion kring ett par förberedda tematiserade ämnen; jordbruksmarken och utveckling av skolor. Nätverksträffen avslutas


CRA-utbildning 3 – dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för personer med missbruksproblem som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Målsättningen är ett nyktert liv utan alkohol och droger och en ökad livskvalité. I programmet kartlägger vi triggers