EU-nätverksträff DIGITALT

EU
Microsoft teams

Varmt välkomna till årets första träff med EU-nätverket! Träffen anordnas tillsammans med Eslövs kommun. Inledande pass sätter fokus på projektimplementering där vi tar tillfället i akt att lyssna på tidigare exempel, dela erfarenheter och lära


Webbinarium; Vad anser kommunens medborgare om ekologisk kompensation?

Välkommen till ett webbinarium där forsknings-och utvecklingsprojektet MuniComp presenterar resultat från en enkätstudie genomförd i Skåne om vad allmänheten anser om ekologisk kompensation och vilka åtgärder som människor prioriterar vid olika exploateringssituationer i kommunen. Vad