PBL Detaljplaner – vad ska man tänka på vid planarbetet

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Denna heldagskurs är tänkt att kort gå igenom hur detaljplaneprocessen går till inklusive den strategiska miljöbedömningen, redogöra för de senaste årens rättsfall avseende detaljplaner och tolkning av detaljplaner samt några diskussionsuppgifter. På kursen kommer frågor


Workshop kring miljöförvaltningarnas nyckeltal

Miljö Samhällsbyggnad
Kyrkogatan 1, Eslöv, Skåne Län, 241 31, Sweden

Välkommen till en workshop med diskussion och erfarenhetsutbyte kring miljöförvaltningarnas nyckeltal för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Nu ges miljöchefer och andra som arbetar med nyckeltal på miljökontoren i Skåne en möjlighet att träffas i en gemensam


Slutkonferens för DigiLitt.kom

Hälsa och social välfärd
Mässgatan 6, Malmö, Skåne Län, 215 32, Sweden

KONFERENSEN ÄR SLUTSÅLD! Vi har en reservlista. Anmäl intresse till Hanna Nordehammar, hanna.nordehammar@kfsk.se. Välkommen till slutkonferens för DigiLitt.kom – Mänskliga perspektiv på digital omställning i kommunal vård och omsorg. DigiLitt.kom är ett ESF-finansierat tvåårigt projekt som


Kommundirektörsmöte – För ett sammanhållet Skåne

Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

VÄLKOMNA Som ni känner till pågår nu arbetet att formera det nya Kommunförbundet Skåne. En arbetsgrupp har tillsatts med KSO / Kommundirektörer från Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad samt styrelsepresidiet från Eslöv, Tomelilla och Östra