Kommunledningsresan 2019 – Studieresa till Litauen

Kommunledning

Årets kommunledningsresa genomförs 25 – 28 juni och går till Litauen. Vi kommer att besöka Klaipeda län som utgör den litauiska region som är medlem i Euroregion Baltic, http://www.eurobalt.org/, där Kommunförbundet Skåne också är medlem


Konferens för räddningscheferna i Sydsverige 2019

Samhällsbyggnad
Borgholm, 387 88

Räddningschefer i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland och Skåne hälsas varmt välkomna till vår traditionella konferens som denna gång äger rum på Hotell Strand, Borgholm, Öland (den 23:e konferensen sedan starten 1997). Konferensen inleds


Brysselnätverksmöte

EU
Tobaksgatan 11, Ystad, 271 41

Välkommen till nästa Brysselnätverksmöte som kommer att äga rum i Ystad.


För dig som jobbar med danskar, en introduktion till det danska språket med utgångspunkt i dansk kommunal kontext

Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Greater Copenhagen – samarbetet ökar utbytet mellan skånska och danska kommuner vilket i sin tur får till följd att det kommer att ske mer samverkan på såväl tjänstepersons- som politisk nivå. Därför erbjuder Kommunförbundet Skåne


Nätverksträff – barn i familjer med missbruk

Hälsa och social välfärd
Östergatan 7B, Malmö, Skåne Län, 211 25, Sweden

Syftet med nätverksträffen är att stärka utvecklingsarbetet avseende barn i familjer med missbruk genom erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Kontaktpersoner Emelie Sundén, e-mail emelie.sunden@kfsk.se, tel 072-885 48 77 Malin Gunnarsson, e-mail malin.gunnarsson@kfsk.se, tel. 072-885 48 55