Konferens för VA-chefer

Samhällsbyggnad
Per Weijersgatan 6, Malmö, 211 34

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för VA-chefer. Observera anmälningstid, Senast 10 april Plats: Förmiddag – Best Western Plus Hotel Noble House, Malmö Eftermiddag – VASYDs huvudkontor, Malmö   Inbjudan i pdf: 2019-04-25 Inbjudan konferens


Praktisk projektledning – att leda projekt – 2-dagar

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Praktisk Projektledning – Leda Projekt. Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst


Digitalisering i de skånska kommunerna

Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne anordnar en konferens som uppföljning på, dels den digitaliseringskonferens som vi höll i maj 2017, dels som en uppföljning på de kartläggnings- och analysarbeten som gjorts under framför allt 2018. Syftet med dagen


Validering i praktiken

Lärande, arbetsliv och integration
Hässleholm

Seminarium & Workshop för Yrkeslärare inom Kommunal vuxenutbildning Vi fortsätter arbetet från ESF-projektet Valle 2.0 och arrangerar återigen en träff för yrkeslärare kring validering inom kommunal vuxenutbildning. I fokus är hur du som lärare praktiskt och


Räddsam-Skåne konferens och chefsmöte

Samhällsbyggnad
Mossbystrand, Skivarp, 274 53

Välkomna till vårens konferens för räddningscheferna i Skåne. Konferensen består av konferens med samarbetspartners samt efterföljande chefsmöte, tidigare benämnt räddningsfullmäktige. Vårens chefsmöte är det 45:e i ordningen. Vid chefsmötet kommer det att fattas bindande beslut