Konferens för räddningscheferna i Sydsverige

Samhällsbyggnad
Tylöhusvägen 28, Halmstad

Alla räddningschefer i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne hälsas varmt välkomna till vår traditionella konferens som denna gång äger rum i södra Halland (den 21:a konferensen sedan starten 1997). Pris Avgiften är 3 825


EBP-utbildning

Lärande och arbetsliv

Observera! Du anmäler dig för att delta på alla fem tillfällena men vi önskar en närvaroanmälan för varje tillfälle.   Fortbildning i evidensbaserad praktik   Allt flera inom socialtjänsten vill arbeta evidensbaserat. Därför arrangerar Statens


Heldag på temat fallprevention

Socialtjänst, vård och omsorg
Folke Zetterwallsgata 4, Hässleholm, Skåne Län, 28133

Gemensamt bjuder vi (det skånska Nätverket för fallprevention, projektet MoTFall och Hässleholms kommun) in till en heldag på temat fallprevention! Alla intresserade är välkomna att anmäla sig, såväl från kommunala som privata och landstingsfinansierade verksamheter.


Utbildningsanordnare & SYA-nätverk Yrkes-sfi i Skåne

Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Program: Samling kl.08.00-08.30 (slät kaffe) Start kl.08.30 Presentation dagordning Aktuellt inom Yrkes-sfi Diskussion med frågor från gruppen Kommande träff Övrigt Fika ca 09.30


Nya förvaltningslagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter. Lagen berör således en mycket stor del av verksamheten i kommunala och statliga förvaltningar. Även domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden styrs av lagen. Den


Samrådsmöte för Biogas Syds deltagare

Energi och klimat
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen på höstens nätverksträff för Biogas Syds nätverk!   Arbetet med att utveckla biogasen fortsätter i Skåne. På höstens nätverksträff kommer Region Skåne berätta mer om sitt nationella påverkansarbete och vad som ligger framför för


Utbildningsdag i LVM

Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildningsdag i LVM     En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten. 09.00 – 10.30   Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                       10.30 – 10.50  Paus 10.50 – 11.15  Rättsliga förutsättningar för vård enligt