Integrera fysisk planering med energiplanering

Energi och klimat
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

I projektet Energiplanering 2.0 coachar vi kommuner som håller på att ta fram kommunal energiplan och vi anordnar kunskapshöjande seminarium. Detta seminarium kommer handla om kopplingen mellan energiplanering och fysisk planering. Vi kommer ha många


Utökad ägardialog

Kommunledning
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Varmt välkomna på utökad ägardialog för Kommunförbundet Skåne.   Vi är mitt uppe i vårt omtag av Kommunförbundet Skåne. Det är nu du som ägare och medlem har möjlighet att skapa det förbund som gör bäst nytta för våra


Skånes miljö- och hälsoskyddsförbunds årsmöte

Norra stationsgatan 6A, Hässleholm, Skåne Län, 281 48, Sweden

Välkomna till Skånes miljö- och hälsoskyddsförbunds årsmöte 2020. Före årsmötesförhandlingarna bjuder SMHF på lunch. Deltagaranmälan erfordras om lunch önskas. Årsmötet inleds strax efter kl.13.00. Dagordning för årsmötet och verksamhetsberättelse 2019 bifogas Årsmötesinbjudan. Bokslut och revisionsberättelse


Välkommen TSI-nätverk

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Varmt välkommen till nätverksdag för Tidiga Samordnade Insatser, TSI – Barn och Unga i Skåne. Tanke inför nätverksdagen – försöka belysa HUR det konkreta arbetet med TSI pågår i dagsläget!


Sydlov 2020

Samhällsbyggnad
Norrevångsgatan 3, Vellinge

Välkomna till Sydlov i Vellinge den 13 mars. Vi kommer att tala om större Attefallshus, hantering av skyltar längs vägar och har dialogstund om kniviga frågeställningar m.m. Dessutom kommer Peter Brander från Boverket och pratar