Projektmetodik

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Projekt blir en allt vanligare arbetsform – både i renodlade projekt och att använda projektverktygen för att strukturera upp uppdrag i den ordinarie verksamheten, t ex inom tillsynsverksamhet och kampanjer. För att projekt som arbetsform


Utbildning i Motivational Enhancement Therapy – MET

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Motivational Enhancement Therapy – MET, 3dagars-utbildning MET (Motivational Enhancement Therapy) är en motivationshöjande psykosocial behandling som vilar på Motiverande samtal (Motivational Interviewing-MI) med det tillägget att det dessutom finns en struktur som vägleder behandlare och


EU-finansiering för energi- och klimatprojekt

Energi och klimat EU
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Det finns stora möjligheter att söka EU-finansiering för att växla upp det skånska arbetet med förnybar energi , smarta städer och energieffektiva bostäder, lokaler och transporter. Energikontoret Skåne bjuder nu in till ett seminarium där


Kontaktpersonsträff

Hälsa och social välfärd

Kontaktpersonsträffen syftar till att sprida information om och förankra befintliga ramavtal i de 46 kommuner som deltar i Kommunförbundet Skånes upphandlingar inom Individ och familjeomsorg, Vård och omsorg och Handledning. Ramavtalen syftar till att tillgodose


Länsmöte för livsmedelskontroll

Best Western Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, Malmö, Skåne Län, 21532, Sweden

Välkommen på länsmöte för livsmedelskontroll Den 23 november på Malmö Arena Hotell i Malmö Miljösamverkan Skåne bjuder i samarbete med Livsmedelsverket in till länsmöte för livsmedelskontroll i Skåne. Livsmedelsverket kommer att informera om aktuella ämnen.


Temakonferens 24 november 2017

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Höstens temakonferens i samarrangemang av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne äger rum fredagen den 24 november på förmiddagen på fjärde våningen i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3A i centrala Lund, fem minuters promenad från