Att arbeta som ordförande i kommunal nämnd för Lunds kommuns politiker

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande och arbetsliv Politik
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Att arbeta som ordförande i kommunal nämnd Kursen kommer fokusera på två områden; ärendeberedningsprocessen samt de formella reglerna för sammanträdet och hur man som ordförande ska hantera och leda sammanträdet på ett korrekt och effektivt


Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid
Kyrkogatan 1, Eslöv, Skåne Län, 241 31, Sweden

Skåne har sedan 2011 arbetat med att stärka det regionala och lokala barnrättsarbetet. En regional samverkansplattform Barnrättsforum Skåne har etablerats och regionala utbildningar genomförs kontinuerligt. I dagsläget finns det 258 utbildade barnrättsstrateger i Skåne. Utbildningarna


Bostadsanpassningsbidrag

Hälsa och social välfärd
Frykholmsgatan 13, Hässleholm

Programpunkter Genomgång av nya BAB. Praxis kring bostadsanpassningsbidrag. Kort allmän genomgång av BAB:s koppling till PBL, PBF och BBR. Bostadsanpassningsbidrag och koppling till bestämmelser bortom PBL, PBF och BBR. Bakgrunden till de nya reglerna i


Förvaltningschefskonferens utbildning

Lärande och arbetsliv
Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Välkomna till årets första förvaltningschefskonferens. Dagens program innehåller förutom den sedvanliga punkten om samverkan och ev informations- och beslutsärenden, även en återkoppling från föregående konferens då vi processade skolchefsrollen. Aktuellt från FoU Skola presenteras och


Kommunledningskonferens

Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Årets första kommunledningskonferens äger rum fredagen den 1 mars på fjärde våningen i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3A i centrala Lund, fem minuters promenad från Lund C. Kommunförbundet Skåne arbetar med området digitalisering. Som


KSO-forum

Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till 2019-års första KSO-forum som också utgör mandatperiodens första KSO-forum. Under mötet ska vi belysa frågor rörande säkerhetsläget i Skåne. Vi får också information om personlig säkerhet för ledande politiker och det säkerhetspolitiska läget


Supported Employment 4-dagar

Lärande och arbetsliv

Innehåll i 4 dagars grundutbildning i Supported Employment Utbildningen innehåller teori, metodik och verktyg utifrån de fem grunderna i Supported Employment: Överenskommelse med klient  Yrkesprofil Jobbsökande Arbetsgivarengagemang Stöd på och utanför arbetsplatsen Syfte Syftet med