Kurs om 24-timmars positionering

Hälsa och social välfärd
Regnvattengatan 2, Malmö, 212 23

Denna kurs ger kunskaper om vilka krafter som påverkar kroppen och förståelse för hur dessa kan ge upphov till kontrakturer och felställningar samt kunskap om hur detta kan förhindras. Kursen ger praktisk kunskap i undersökningsteknik,


VA-chefer träff

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till träff för VA-chefer den 20 augusti. Vårens träff flyttades med anledning av osäkerheter kring läget med corona-situationen och ska nu alltså genomföras 20 augusti! Observera anmälningstid! Senast 7 augusti, så anmäl er direkt.


Kollegialt lärande och digitalisering utifrån skolledares perspektiv – FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund

Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Digitalisering och kollegialt lärande utgör två centrala, men ofta separata, delar av skolors utvecklingsarbete. I denna föreläsning kommer det tas upp hur dessa två delar kan integreras och hur möjligheter för integreringsvinster kan skapas. Vidare


Mottagningsfunktionens arbete med barn och unga

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Att ta emot och förhandsbedöma anmälningar om oro för barn och unga är en komplex och ansvarsfull uppgift, och i den lagstadgade skyldigheten att göra omedelbara skyddsbedömningar ställs socialtjänstens arbete många gånger på sin spets.