Dataskyddsförordningen (GDPR) för kommunikatörer

Digital utveckling Ekonomi HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14:e april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PUL trädde i kraft 1998. Det nya PUL benämns som GDPR.


Processledarutbildning

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Socialstyrelsen lanserade den 15 december 2016 ett utbildningsstöd ”Förskrivning av hjälpmedel”. Utbildningsstödet, som består av en webbutbildning med tillhörande diskussionsmaterial, har som syfte att stärka kompetensen hos förskrivare av alla typer av hjälpmedel, vård- och


Releasemingel och kickoff för Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019

Lärande och arbetsliv
Stora Södergatan 22, Lund, Skåne Län, 222 23, Sweden

VÄLKOMMEN PÅ RELEASEMINGEL OCH KICK-OFF FÖR LÄRARNAS SKOLUTVECKLINGSKONFERENS 2019 Vi avslutar konferensens första årscykel med ett releasemingel för att fira utgivningen av konferensskriften Att dela erfarenhet – en syntes av utvecklingsartiklarna från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017


Utbildning till Dataskyddsombud – 2 dagar.

Digital utveckling HR och personal
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Varmt välkommen till ett två dagar långt utbildningstillfälle riktat till dig som arbetar som dataskyddsombud, personuppgiftsombud eller projektledare med ansvaret att anpassa din organisation efter dataskyddsreformen GDPR. GDPR kommer att innebära en hel del förändringar för de organisationer som behandlar


BBIC – Nätverksmöte NV

BBIC

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Helsingborgs socialförvaltning, Bredgatan 17, vån 5, rum 515


Chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne avdelning för hälsa och social välfärd och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne (FSS) bjuder in till ett gemensamt chefsseminarium med syfte att lyfta ett par av de aktuella frågor som berör vårt område. Regeringens särskilda utredare Margareta