Digitalisering i de skånska kommunerna

Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne anordnar en konferens som uppföljning på, dels den digitaliseringskonferens som vi höll i maj 2017, dels som en uppföljning på de kartläggnings- och analysarbeten som gjorts under framför allt 2018. Syftet med dagen


Validering i praktiken

Lärande, arbetsliv och integration
Hässleholm

Seminarium & Workshop för Yrkeslärare inom Kommunal vuxenutbildning Vi fortsätter arbetet från ESF-projektet Valle 2.0 och arrangerar återigen en träff för yrkeslärare kring validering inom kommunal vuxenutbildning. I fokus är hur du som lärare praktiskt och


Räddsam-Skåne konferens och chefsmöte

Samhällsbyggnad
Mossbystrand, Skivarp, 274 53

Välkomna till vårens konferens för räddningscheferna i Skåne. Konferensen består av konferens med samarbetspartners samt efterföljande chefsmöte, tidigare benämnt räddningsfullmäktige. Vårens chefsmöte är det 45:e i ordningen. Vid chefsmötet kommer det att fattas bindande beslut


Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om dessa. Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med