Kategori: Samhällsbyggnad

Se alla kurser & konferenser

Konferens för räddningscheferna i Sydsverige

Samhällsbyggnad
Tylöhusvägen 28, Halmstad

Alla räddningschefer i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne hälsas varmt välkomna till vår traditionella konferens som denna gång äger rum i södra Halland (den 21:a konferensen sedan starten 1997). Pris Avgiften är 3 825


SMHF´s studieresa till Jylland

Samhällsbyggnad

SMHFs studieresa till Jylland 26-27 september med fokus på energi   Kostnad: Avgiften är 2 900 kr (exklusive moms) per deltagare. I avgiften ingår (förutom studiebesöken) bussresa, lunch/frokost båda dagarna, middag samt övernattning i enkelrum


Nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering. Ekosystemtjänster får alltmer fokus. Exempelvis kommer regeringen i höst att avsätta 200 miljoner för våtmarkers ekosystemtjänster för att möta klimatförändringar och försörjning av dricksvatten. Våtmarker är också


Nya LOU/LUF

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En genomgång av den nya lagen om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 januari 2017. Ur innehållet: – allmänna principer – Köp från egna bolag – Offentligt-offentligt samarbete – Köp från sociala företag


Kurs i bostadshyra

Kommunövergripande Samhällsbyggnad Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.  BAKGRUND/SYFTE     Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden, och olika former av träningsboenden


Rätt och fel i språket – undvik vanliga språkfel och få koll på svenska skrivregler

Barn och utbildning Ekonomi HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Rätt och fel i språket   Vinn läsarnas förtroende med välskrivna och korrekta texter. Kursen Rätt och fel i språket gör deltagarna till säkrare skribenter som kan undvika de förargliga språkfällorna. Målet med kursen Kursen


Hållbarhetsarbete och särkrav

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

”Hållbarhetsarbete och särkrav” – Ett dialogseminarium mellan bransch, kommun och akademi om hur särkravslagen påverkar hållbarhetsarbetet i kommunerna.   Om seminariet: Lagen om ett förbud mot kommunala särkrav infördes för snart tre år sedan och


Projektmetodik

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Projekt blir en allt vanligare arbetsform – både i renodlade projekt och att använda projektverktygen för att strukturera upp uppdrag i den ordinarie verksamheten, t ex inom tillsynsverksamhet och kampanjer. För att projekt som arbetsform