Kategori: Miljö

Se alla kurser & konferenser

Nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering. Ekosystemtjänster får alltmer fokus. Exempelvis kommer regeringen i höst att avsätta 200 miljoner för våtmarkers ekosystemtjänster för att möta klimatförändringar och försörjning av dricksvatten. Våtmarker är också


Projektmetodik

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Projekt blir en allt vanligare arbetsform – både i renodlade projekt och att använda projektverktygen för att strukturera upp uppdrag i den ordinarie verksamheten, t ex inom tillsynsverksamhet och kampanjer. För att projekt som arbetsform