Samrådsmöte för Biogas Syds deltagare

Energi och klimat
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen på höstens nätverksträff för Biogas Syds nätverk!   Arbetet med att utveckla biogasen fortsätter i Skåne. På höstens nätverksträff kommer Region Skåne berätta mer om sitt nationella påverkansarbete och vad som ligger framför för