Kategori: Hälsa och social välfärd

Se alla kurser & konferenser

Handläggning av ekonomiskt bistånd

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Att handlägga ekonomiskt bistånd innebär att man ska känna till vilka regler som styr verksamheten och vilka bedömningar som ska göras när man tar beslut om att bevilja, eller avslå, ansökningar. Under kursen går vi


Introduktionsutbildning för kommunanställda

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande, arbetsliv och integration Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Som anställd i en kommun behöver man ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet. Detta gäller främst de ramar som ges i kommunallagen och som beskriver hur arbetet i nämnderna, styrelsen


ADAD för ASI-användare – 2 dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Vill du utöka din ASI-kompetens med ADAD? – Då är du är hjärtligt välkommen till Kommunförbundet Skåne och Waitong Utbildnings två-dagars grundutbildning i ADAD för ASI-användare. Ni kommer att få lära er om likheterna mellan


Kurs i bostadshyra

Hälsa och social välfärd Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m. Bakgrund och Syfte Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden, och olika former