Kategori: Hälsa och social välfärd

Se alla kurser & konferenser

HOME

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

HOME är ett bedömningsinstrument som kan användas för att identifiera brister i stöd och stimulans i barns hemmiljö. Bedömningsmetoden är väl utprövat internationellt och har testats i Sverige. Socialstyrelsen har översatt och anpassat metoden till


BBIC Nätverksmöte NV

BBIC Hälsa och social välfärd

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Socialförvaltningen; barn/unga och familj samt vuxen, Tingsgatan 22 i Klippan. (samlas i väntrum på v 1)


Grundutbildning BBIC, Svalöv

BBIC
Herrevadsgatan 10, Svalöv, Skåne Län, 268 80

Inför utbildningen ska du ha läst igenom Grundbok i BBIC och tagit del av Metodstöd för BBIC (laddas ner eller beställs nedan). Ta även med materialet till utbildningsdagarna. Cirka en vecka innan utbildningstillfället kommer Socialstyrelsens


Kurs i bostadshyra

Hälsa och social välfärd Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.  BAKGRUND/SYFTE     Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden, och olika former av träningsboenden


Utbildning i Motivational Enhancement Therapy – MET

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Motivational Enhancement Therapy – MET, 3dagars-utbildning MET (Motivational Enhancement Therapy) är en motivationshöjande psykosocial behandling som vilar på Motiverande samtal (Motivational Interviewing-MI) med det tillägget att det dessutom finns en struktur som vägleder behandlare och


Nätverksledarutbildning – 10 dagar plus introduktion

Hälsa och social välfärd
Frölichs väg 9 Rosengårds centrum, Ingång från p-däck P2, Malmö

Nätverksledarutbildning – En utbildning i att genomföra och leda nätverksmöten Kursinnehåll berör bland annat: Nätverksarbete – bakgrund, historia, aktuell forskning och utveckling Olika nätverksmodeller och effekter av nätverksarbete Förankring och implementering av nätverksarbete lokalt Etik,