Kategori: Hälsa och social välfärd

Se alla kurser & konferenser

Processledarutbildning

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Socialstyrelsen lanserade den 15 december 2016 ett utbildningsstöd ”Förskrivning av hjälpmedel”. Utbildningsstödet, som består av en webbutbildning med tillhörande diskussionsmaterial, har som syfte att stärka kompetensen hos förskrivare av alla typer av hjälpmedel, vård- och


BBIC – Nätverksmöte NV

BBIC

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Helsingborgs socialförvaltning, Bredgatan 17, vån 5, rum 515


Chefsseminarium inom socialtjänst och vård och omsorg

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne avdelning för hälsa och social välfärd och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne (FSS) bjuder in till ett gemensamt chefsseminarium med syfte att lyfta ett par av de aktuella frågor som berör vårt område. Regeringens särskilda utredare Margareta


Öppet hus: Mitt Europa 2018

Barn och utbildning Digital utveckling Ekonomi Energi och klimat EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande och arbetsliv Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen till Öppet Hus – en del av Mitt Europa! För andra året i rad deltar Sverige i den EU-gemensamma informationskampanjen Mitt Europa. Under en vecka i anslutning till den 9 maj (Europadagen) öppnar EU-finansierade


CRA-utbildning 3 – dagar

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

CRA (Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för personer med missbruksproblem som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Målsättningen är ett nyktert liv utan alkohol och droger och en ökad livskvalité. I programmet kartlägger vi triggers


BBIC – Nätverksmöte SÖ

BBIC

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Kommunhuset, Gamla Torget, Sjöborummet


BBIC – Nätverksmöte NÖ

BBIC

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Ordföranderummet, Tingshusgatan 1, Hässleholm


Utbildningsdag i LVM

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildningsdag i LVM     En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten. 08.30 – 10.30   Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                       10.30 – 10.50  Paus 10.50 – 11.15  Rättsliga förutsättningar för vård enligt