Kategori: Hälsa och social välfärd

Se alla kurser & konferenser

IBIC-dag med fokus på systematisk uppföljning

Hälsa och social välfärd
Knut den Stores Torg 2, Lund, Skåne Län, 221 04, Sweden

Välkommen till ett arbetsmöte som syftar till att stärka kommunens arbete med systematisk uppföljning utifrån IBIC Övergripande upplägg för dagen Nulägesanalys – vilka uppgifter går att sammanställa, vilka sammanställs utöver IBIC, vilka uppgifter utifrån IBIC?


BBIC – Nätverksmöte SÖ

BBIC

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Sammanträdesrum A, Stenbocksgatan 24, Simrishamn


BBIC – Nätverksmöte NÖ

BBIC

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Ordföranderummet, Tingshusgatan 1, Hässleholm


BBIC – Nätverksmöte NV

BBIC

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Lokal Bladet, Herrevadsgatan 10, Svalöv