Kategori: Hälsa och social välfärd

Se alla kurser & konferenser

Kurs om 24-timmars positionering

Hälsa och social välfärd
Regnvattengatan 2, Malmö, 212 23

Denna kurs ger kunskaper om vilka krafter som påverkar kroppen och förståelse för hur dessa kan ge upphov till kontrakturer och felställningar samt kunskap om hur detta kan förhindras. Kursen ger praktisk kunskap i undersökningsteknik,


Mottagningsfunktionens arbete med barn och unga

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Att ta emot och förhandsbedöma anmälningar om oro för barn och unga är en komplex och ansvarsfull uppgift, och i den lagstadgade skyldigheten att göra omedelbara skyddsbedömningar ställs socialtjänstens arbete många gånger på sin spets.


Barnrättsforum bjuder in till Nätverksträff för barnrättsstrateger i Skåne

Folkhälsa Hälsa och social välfärd

Ändrad lokal; träffen äger rum på Västerkyrkan i Lund Innehåll: 09.30 – 10.00                         Incheckning och frukost 10.00 – 10.10                         Kommunalråd Fredrik Ljunghill hälsar välkomna till Lunds kommun! 10.10 – 10.30                         Program och


Inspirationsdag – Växa tryggt

Hälsa och social välfärd

Välkomna till en inspirationsdag med Växa Tryggt! Dagen riktar sig till alla deltagare i projektet och kommer att ha fokus på föräldrarelationen och den icke födande föräldern. Professor Lars Plantin från Malmö Universitet kommer att


Utbildningsdag i LVM

Hälsa och social välfärd
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

I dagsläget planeras denna kurs att genomföras på plats. Kommunförbundet Skåne följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kring social distansering.   En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten.