Kategori: Hälsa och social välfärd

Se alla kurser & konferenser

Att arbeta som ordförande i kommunal nämnd för Lunds kommuns politiker

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande och arbetsliv Politik
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Att arbeta som ordförande i kommunal nämnd Kursen kommer fokusera på två områden; ärendeberedningsprocessen samt de formella reglerna för sammanträdet och hur man som ordförande ska hantera och leda sammanträdet på ett korrekt och effektivt


Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid
Kyrkogatan 1, Eslöv, Skåne Län, 241 31, Sweden

Skåne har sedan 2011 arbetat med att stärka det regionala och lokala barnrättsarbetet. En regional samverkansplattform Barnrättsforum Skåne har etablerats och regionala utbildningar genomförs kontinuerligt. I dagsläget finns det 258 utbildade barnrättsstrateger i Skåne. Utbildningarna


Bostadsanpassningsbidrag

Hälsa och social välfärd
Frykholmsgatan 13, Hässleholm

Programpunkter Genomgång av nya BAB. Praxis kring bostadsanpassningsbidrag. Kort allmän genomgång av BAB:s koppling till PBL, PBF och BBR. Bostadsanpassningsbidrag och koppling till bestämmelser bortom PBL, PBF och BBR. Bakgrunden till de nya reglerna i


Praktisk Projektledning -Medverka i Projekt

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra projektet, det finns alltid människor runt ett


Grundutbildning BBIC – Svalöv

BBIC Hälsa och social välfärd

Inför utbildningen ska du ha läst igenom Grundbok i BBIC och tagit del av Metodstöd för BBIC. Ta även med materialet till utbildningsdagarna. Ta gärna del av Socialstyrelsens instuderingsfrågor som kan vara till hjälp vid inläsning