Kategori: Samhällsbyggnad

Se alla kurser & konferenser

Räddsam-Skåne konferens och chefsmöte

Samhällsbyggnad
Mossbystrand, Skivarp, 274 53

Välkomna till vårens konferens för räddningscheferna i Skåne. Konferensen består av konferens med samarbetspartners samt efterföljande chefsmöte, tidigare benämnt räddningsfullmäktige. Vårens chefsmöte är det 45:e i ordningen. Vid chefsmötet kommer det att fattas bindande beslut


KEFU seminarium: Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

Barn och utbildning Ekonomi Energi och klimat Hälsa och social välfärd HR och personal KEFU Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Samhällsbyggnad
Tycho Brahes väg 1, Lund, Skåne Län, 22363, Sweden

Att hitta, rekrytera och utveckla kompetens är en av de stora utmaningarna för offentliga organisationer. Uppskattningsvis finns ett rekryteringsbehov om ca en halv miljon medarbetare fram till 2026. Vilka strategier finns för att möta denna


Vattendagen

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen till Kommunförbundet Skånes Vattendag 2019! Klimatets utveckling har märkbara konsekvenser i samhällena och våra kommuner. Under 2018 har vi vid ett flertal konferenser berört behoven av klimatanpassningar och effekter av årets torka. Kommunerna arbetar


Projektledarmöte Miljösamverkan

Miljö Samhällsbyggnad
Knut den Stores Torg 2, Lund, Skåne Län, 221 04, Sweden

Projektledarträff Miljösamverkan den 16-17 maj 2019 i Lund.   Kostnad: 2450 kronor (exkl. moms); vilket inkluderar alla måltider (dag 1 och 2), transport till studiebesöket samt en övernattning. Ytterligare 995 kronor (exkl. moms) tillkommer för


Sydlov

Samhällsbyggnad
Gamla Torg, Sjöbo, 275 30

Välkomna! Sydlov-träff hos Sjöbo kommun, 16 maj 2019, kl.09.00-12.00 med frukostfralla och kaffe/the kl.08.30. Adressen är Kommunhuset, Gamla Torget, 275 80 Sjöbo. Nätverksträff för bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer och administratörer.   Skicka gärna frågor eller önskemål om


KEFU seminarium: Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Ekonomi HR och personal KEFU Kommunledning Kommunövergripande Politik Samhällsbyggnad
Tycho Brahes väg 1, Lund, Skåne Län, 22363, Sweden

Antalet kommunala bolag har ökat snabbt. Fastighet, energi, avfall och vatten dominerar men bolagen är spridda inom en lång rad verksamhetsområden, även traditionellt skattefinansierade verksamheter har bolagiserats. Med ett ökat samverkansbehov har också organisationsformer som