Kategori: Samhällsbyggnad

Se alla kurser & konferenser

Konferens med inriktning brottförebyggande arbete och beredskapsfrågor

Samhällsbyggnad
Per Weijersgatan 6, Malmö, 211 34

Förmiddagens program Förmiddagen ägnas åt föreläsningar och diskussioner kring våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet och avhopparverksamhet. Amir Rostami, från Institutet för framtidsstudier presenterar sin kartläggning om våldsbejakande extremism och grov organiserad brottslighet. Rebecca Persson och Julia


Konferens för säkerhetschefer

Samhällsbyggnad
Per Weijersgatan 6, Malmö, 211 34

Välkomna till vårens konferens för säkerhetschefer (eller motsvarande) på Hotell Noble House i Malmö. Konferensen är uppdelad i två dagar under 7-8 mars. Länsstyrelsen Skåne arrangerar dag ett (7 mars) där förmiddagen ägnas åt föreläsningar


Sydlov

Samhällsbyggnad
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Välkomna på Sydlov-träff i Helsingborg på Campus, 8 mars 2019. Parkeringen utanför är för studenterna men det finns en allmän parkering på Rönnowsgatan. Salen finns en trappa upp i Campus entré, Sal U203. Skicka gärna frågor


Praktisk Projektledning -Medverka i Projekt

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra projektet, det finns alltid människor runt ett