Kategori: Samhällsbyggnad

Se alla kurser & konferenser

Konferens för räddningscheferna i Sydsverige 2019

Samhällsbyggnad
Borgholm, 387 88

Räddningschefer i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland och Skåne hälsas varmt välkomna till vår traditionella konferens som denna gång äger rum på Hotell Strand, Borgholm, Öland (den 23:e konferensen sedan starten 1997). Konferensen inleds


Miljöchefsträff

Samhällsbyggnad
Kastanjelundsvägen 2, Yngsjö

Höstens miljöchefsträff är förlagd till Kastanjelunds Wärdshus i Yngsjö, och som vanligt är det en lunch- till lunchträff. Vid senaste träffen, i Ängelholm i september 2018, utsågs Cecilia Hammarberg (Kristianstad), Ola Gustavsson (Vellinge), Helena Nerbring-


Digitalisering av planprocessen 2019

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Vi upprepar succén med konferensen för Digitalisering av planprocessen! Vi arrangerar den 24 september i samverkan med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och bjuder in till nätverksmöte för att skapa erfarenhetsutbyte i arbetet


Kulturmöten – utmaningar och möjligheter, grundutbildning

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Integration Kommunikation Lärande, arbetsliv och integration Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

  Välkommen till Kommunförbundets kurs i kulturmöten och integration! Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse: Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen, familjen och


Miljösamverkan Skånes Hälsoskyddsinternat 2019

Miljö Samhällsbyggnad
Saltsjöbadsvägen 15, Ystad

DAGARNA HAR OLIKA TEMAN, BÅDA ÄR FRAMTAGNA OCH PLANERADE AV HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER! Första dagens program är framtaget av Miljösamverkan Skånes projektgrupp för ”Projekt handläggning vid utdömande av lokaler och bostäder”. Projektgruppen kommer att presentera