Kategori: Samhällsbyggnad

Se alla kurser & konferenser

Grundutbildning i GDPR – de viktigaste reglerna och hur de tillämpas i praktiken INSTÄLLD

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Politik Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Kursbeskrivning Kursen ger en genomgång av de grundläggande bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR), den svenska kompletterande dataskyddslagstiftningen och hur reglerna kan tillämpas i praktiken. Kursen uppdaterar dig även om den senaste rättsutvecklingen på området och vilka


Praktisk Projektledning – Medverka i Projekt INSTÄLLD, NYTT DATUM

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Inställd, nytt datum är den 14 september. Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra


Inbjudan konferens/nätverksträff med fokus på krisberedskap, säkerhet och trygghet INSTÄLLD

Samhällsbyggnad
Per Weijersgatan 6, Malmö, 211 34

Välkomna till konferens och nätverksträff tisdagen den 28 april för Länsstyrelsens brottsförebyggande nätverk, Samhällsskydd och beredskap inom Länsstyrelsen samt Skånes kommuners nätverk för krisberedskap, säkerhet och trygghet. Länsstyrelsen står för deltagarkostnaden denna dagen. Inbjudan för 28-29 april


Offentlig upphandling av byggentreprenader – nyheter, fortsättning och fördjupning

Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Kursen riktar sig till dig med bred erfarenhet av offentliga upphandlingar av byggentreprenader/teknikkonsulter. Kursen innehåller en fördjupad genomgång av det juridiska regelverket vid offentlig upphandling med särskild koppling till bygg- och konsultaspekterna med nyheter inom rättspraxis


Introduktionsutbildning för kommunanställda

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande, arbetsliv och integration Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Som anställd i en kommun behöver man ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet. Detta gäller främst de ramar som ges i kommunallagen och som beskriver hur arbetet i nämnderna, styrelsen