Kategori: Samhällsbyggnad

Se alla kurser & konferenser

Nätverksträff Skånes planerare

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till höstens nätverksträff för Skånes planerare. Vi kommer, enligt önskemål, lägga ett stort fokus på erfarenhetsutbyte. Det bjuds in till diskussion kring ett par förberedda tematiserade ämnen; jordbruksmarken och utveckling av skolor. Nätverksträffen avslutas


SMHFs temadag

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 11, Helsingborg

SMHFs temadag 28 november med fokus på AGENDA 2030 Mål 5: Jämställdhet Mål 11: Hållbara städer och samhällen   Program i pdf SMHF Temadag 28 nov


Välfärdskonferensen 2018 – eller att söka en nyare värld!

Barn och utbildning Ekonomi Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Samhällsbyggnad
Glimmervägen 5, Lund, Skåne Län, 22100, Sweden

  Med 2018 års välfärdskonferens är det dags för den 21:a konferensen i ordningen. Som alltid är regeringens syn och vårt samhällsbygge en viktig del av konferensen, liksom att blicka ut i EU och vår  omvärld, samtidigt