Kategori: Samhällsbyggnad

Se alla kurser & konferenser

SMHF´s studieresa till Jylland

Samhällsbyggnad

SMHFs studieresa till Jylland 26-27 september med fokus på energi   Kostnad: Avgiften är 2 900 kr (exklusive moms) per deltagare. I avgiften ingår (förutom studiebesöken) bussresa, lunch/frokost båda dagarna, middag samt övernattning i enkelrum


Nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering. Dagens program kommer innefatta bland annat en fördjupad genomgång av ett helt nytt digitalt webverktyg för ekosystemtjänstanalyser vid åtgärder i strandnära områden, både för användning vis inlandsvatten


Nya LOU/LUF

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En genomgång av den nya lagen om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 januari 2017. Ur innehållet: – allmänna principer – Köp från egna bolag – Offentligt-offentligt samarbete – Köp från sociala företag


Konferens för Tekniska chefer/ Samhällsbyggnadschefer

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne inbjuder till höstens traditionella konferens för Tekniska chefer/Samhällsbyggnadschefer.   Information: Närmare information om konferensens innehåll lämnas av Bo Persson bo.persson@kfsk.se eller 072-885 47 51 (kan även kontaktas vid förfrågan om ev efteranmälan)  


Kurs i bostadshyra

Hälsa och social välfärd Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.  BAKGRUND/SYFTE     Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden, och olika former av träningsboenden


Rätt och fel i språket – undvik vanliga språkfel och få koll på svenska skrivregler

Barn och utbildning Ekonomi HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Rätt och fel i språket   Vinn läsarnas förtroende med välskrivna och korrekta texter. Kursen Rätt och fel i språket gör deltagarna till säkrare skribenter som kan undvika de förargliga språkfällorna. Målet med kursen Kursen


Skånes plan- och byggdag 2017

Samhällsbyggnad
Finngatan 2, Lund, 223 62

Välkommen till femte upplagan av Skånes Plan- och byggdag Plan- och byggfrågorna är många och stora och det behövs forum för kunskapsutveckling, diskussion och kontakt mellan alla oss som arbetar med dem. Det årligen återkommande