Kategori: Politik

Se alla kurser & konferenser

Skoljuridik för nämndledamöter

Kommunledning Lärande och arbetsliv Politik
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunernas nämnder för utbildningen, från förskolan via barn- och ungdomsskolan till vuxenutbildningen, ansvarar för att verksamheten lever upp till de krav som lagstiftningen ställer, bl.a. när det gäller omfattning, utformning och kvalitet. Detta viktiga och


Att arbeta som ordförande i kommunal nämnd för Lunds kommuns politiker

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande och arbetsliv Politik
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Att verka som förtroendevald   Programmet riktar in sig på den förtroendevaldes roll och ansvar i kommunorganisationen. Program: • Kort om sammanhangen i den kommunala juridiken. Hur sitter det ihop? • Genomgång av den kommunala