Offentlig upphandling – Grundkurs

Ekonomi HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Miljö Politik Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i Sverige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU) är den mest kända. Lagarna om offentlig upphandling är dock av