Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågor om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling intar en central roll i inköpsarbetet i en upphandlande myndighet. Det är viktigt att snabbt veta vad som gäller när frågan om vad som omfattas av sekretess