Kategori: Miljö

Se alla kurser & konferenser

Workshop kring miljöförvaltningarnas nyckeltal

Miljö Samhällsbyggnad
Kyrkogatan 1, Eslöv, Skåne Län, 241 31, Sweden

Välkommen till en workshop med diskussion och erfarenhetsutbyte kring miljöförvaltningarnas nyckeltal för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Nu ges miljöchefer och andra som arbetar med nyckeltal på miljökontoren i Skåne en möjlighet att träffas i en gemensam


Diarieföra i praktiken – grundkurs i diarieföring

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Under den här dagen lär du dig hur du ska arbeta med diarieföring och registrering av allmänna handlingar. Du lär dig avgöra vilka handlingar som är allmänna handlingar, vilka handlingar som ska registreras och diarieföras