Kategori: Miljö

Se alla kurser & konferenser

Nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till nätverksträff om ekosystemtjänster i kommunal planering. Dagens program kommer innefatta bland annat en fördjupad genomgång av ett helt nytt digitalt webverktyg för ekosystemtjänstanalyser vid åtgärder i strandnära områden, både för användning vis inlandsvatten


Projektmetodik

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Projekt blir en allt vanligare arbetsform – både i renodlade projekt och att använda projektverktygen för att strukturera upp uppdrag i den ordinarie verksamheten, t ex inom tillsynsverksamhet och kampanjer. För att projekt som arbetsform