Kategori: Miljö

Se alla kurser & konferenser

Introduktionsutbildning för kommunanställda

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande och arbetsliv Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Som anställd i en kommun behöver man ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet. Detta gäller främst de ramar som ges i kommunallagen och som beskriver hur arbetet i nämnderna, styrelsen


Ekologisk kompensation vid urban planering

Miljö Samhällsbyggnad
Gustav Adolfs gata 47, Helsingborg, 252 27

Välkommen till en 1,5-dags utbildning om ekologisk kompensation i teori men framförallt praktik. Dagarna är välfyllda med både presentationer från miljöekonomer, forskare, länsstyrelsen och flera kommuner, men också med chans att förkovra sig i befintlig