Kategori: Miljö

Se alla kurser & konferenser

Miljösamverkan Skånes Hälsoskyddsinternat 2019

Miljö Samhällsbyggnad
Saltsjöbadsvägen 15, Ystad

DAGARNA HAR OLIKA TEMAN, BÅDA ÄR FRAMTAGNA OCH PLANERADE AV HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER! Första dagens program är framtaget av Miljösamverkan Skånes projektgrupp för ”Projekt handläggning vid utdömande av lokaler och bostäder”. Projektgruppen kommer att presentera