Kategori: Lärande, arbetsliv och integration

Se alla kurser & konferenser

Praktisk projektledning – att leda projekt – 2-dagar

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Praktisk Projektledning – Leda Projekt. Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst


Validering i praktiken

Lärande, arbetsliv och integration
Hässleholm

Seminarium & Workshop för Yrkeslärare inom Kommunal vuxenutbildning Vi fortsätter arbetet från ESF-projektet Valle 2.0 och arrangerar återigen en träff för yrkeslärare kring validering inom kommunal vuxenutbildning. I fokus är hur du som lärare praktiskt och


KEFU seminarium: Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

Barn och utbildning Ekonomi Energi och klimat Hälsa och social välfärd HR och personal KEFU Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Samhällsbyggnad
Tycho Brahes väg 1, Lund, Skåne Län, 22363, Sweden

Att hitta, rekrytera och utveckla kompetens är en av de stora utmaningarna för offentliga organisationer. Uppskattningsvis finns ett rekryteringsbehov om ca en halv miljon medarbetare fram till 2026. Vilka strategier finns för att möta denna


Förvaltningschefskonferens

Lärande, arbetsliv och integration
Glimmervägen 5, Lund, Skåne Län, 22100, Sweden

Välkommen till förvaltningschefskonferensen den 10 maj där vi får besök av Per-Arne Andersson, SKL, chef för avdelningen Utbildning och arbetsmarknad. Vi får också besök från Ämneslärarutbildningen vid Skånes tre lärosäten. FoU Skola är en stående


Dialogdag samverkan i Skåne – Vuxenutbildning, Arbetsmarknad, Integration och Arbetsförmedlingen

Lärande, arbetsliv och integration
Frykholmsgatan 13, Hässleholm

Nationella perspektiv på arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Gemensamma utmaningar och möjligheter i Skåne Hur arbetar vi vidare tillsammans?   Vi befinner oss mitt i stora förändringar på arbetsmarknads-, vuxenutbildnings- och integrationsområdena. Nationellt innebär januariavtalet, statens


Tillitsbaserat ledarskap – var är det och hur bidrar det till bättre arbetsmiljö i skolan? – Ledarskap på vetenskaplig grund

Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Forskningen visar att detaljstyrning, överdriven formalism och felriktad mätning minskar motivation och arbetsglädje inom offentlig sektor samt leder till sämre tjänster. Tillitsbaserad styrning och ledning presenteras ofta som ett alternativt där grundtanken är att styrning