Kategori: Lärande och arbetsliv

Se alla kurser & konferenser

Utvecklingsgrupper inom ramen för FoU Skola i Skåne

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Som ett led i att fördjupa samverkan mellan utbildningsförvaltningar i Skåne och Sölvesborg planerar vi att hösten 2018 starta upp en eller två parallella så kallade utvecklingsgrupper. Antalet grupper avgörs av intresset under anmälningstiden. Nedan redogörs


Utmaningar med evidens och forskningsanvändning i skolan – Skolforskningsinstitutet besöker FoU Skolas seminarieserie ledarskap på vetenskaplig grund

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utmaningar med evidens och forskningsanvändning i skolan – Skolforskningsinstitutet besöker FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund Skolforskningsinstitutet har sedan myndigheten startades 2015 i uppdrag att verka för skolans vetenskapliga grund, bland annat genom att


Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration – om utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden

Kommunövergripande Lärande och arbetsliv
Kyrkogatan 1, Eslöv, Skåne Län, 241 31, Sweden

Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Den 15 november ligger fokus på utomeuropeiskt födda kvinnor