Kategori: Lärande, arbetsliv och integration

Se alla kurser & konferenser

Modern och rättssäker förvaltning – den nya förvaltningslagen

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Politik Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Den nya förvaltningslagen, som gäller från den 1 juli 2018, ställer ökade krav på både effektivitet i förvaltningsförfarandet, snabbare ärendehantering och större utredningsansvar. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget av de vanligast förekommande förvaltningsrättsliga


Lagen om offentlig upphandling – SKL informerar

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En endagskurs där vi får en genomgång av de viktigaste bestämmelserna i LOU. Kursen tar bland annat upp: De grundläggande principerna, undantagen, tröskelvärden, upphandlingsförfaranden, dynamiska inköpssystem, ramavtal, inköpscentraler, kravspecifikationer, annonseringsregler, kvalificering och uteslutning av leverantörer,


Räddsam Skånes konferens och chefsträff

Samhällsbyggnad
Triangeln 2, Malmö

Kommunförbundet Skåne inbjuder er till Räddsam Skånes konferens och chefsträff. Höstens konferens och chefsmöte är det 46:e sedan starten och i detta fall sker träffen i centrala Malmö. Vid chefsmötet kommer det att fattas bindande


Miljösamverkan Skåne Dricksvattennätverk

Samhällsbyggnad
Knut den Stores Torg 2, Lund, Skåne Län, 221 04, Sweden

Träffen ska ge deltagarna möjlighet att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Målen med nätverket är: -samsyn -att lyfta dricksvattentillsynen -informationsutbyte -projekt


Juridisk utbildning – Förskrivning av hjälpmedel

Hälsa och social välfärd

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor har den stora glädjen att kunna bjuda in arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i de skånska kommunerna till juridisk utbildning Förskrivning av hjälpmedel. För att underlätta deltagandet anordnas utbildningen på fyra olika platser i


VIDEOkonf 2019

Barn och utbildning Digital utveckling Energi och klimat EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande, arbetsliv och integration Miljö Samhällsbyggnad
Hyllie Stationstorg 29, Malmö

Hur gick det till när Sveriges Riksdag fick en rörlig grafisk identitet? Hur hittar man som kommunikationsenhet en gemensam röd tråd i sina filmer? Hur gör man en tillgänglighetsanpassad video? Syntolkad video, hur ska det