Kategori: Lärande, arbetsliv och integration

Se alla kurser & konferenser

Regional dialog om vuxenutbildning

Lärande, arbetsliv och integration
Östergatan 7b, Malmö, Skåne Län, 211 25, Sweden

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket! Dialogen bidrar till att ge en aktuell bild av hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Läs mer om de regionala dialogerna: https://www.skolverket.se/regionaladialoger-vux Dagen är


Diarieföra i praktiken – grundkurs i diarieföring

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Under den här dagen lär du dig hur du ska arbeta med diarieföring och registrering av allmänna handlingar. Du lär dig avgöra vilka handlingar som är allmänna handlingar, vilka handlingar som ska registreras och diarieföras


Utbildning i GDPR – Fördjupning och uppföljning för offentlig verksamhet

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Politik Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kursbeskrivning Välkommen till en fördjupningskurs i GDPR för dig som vill få ytterligare kunskap om GDPR och den senaste utvecklingen på området. Kursen inleds med en kort repetition av de grundläggande dataskyddsprinciperna. Fokus kommer därefter