Kategori: Lärande och arbetsliv

Se alla kurser & konferenser

Förvaltningschefskonferens utbildning

Lärande och arbetsliv
Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Välkomna till årets sista förvaltningschefskonferens! Denna gång träffas vi en halvdag eftersom vi ganska nyligen haft internat med förvaltningschefsgruppen. Syftet med dagen är att få till mer hållbara och förankrade samverkansformer mellan kommunerna och lärosätena,


EBP-utbildning

Lärande och arbetsliv

Observera! Du anmäler dig för att delta på alla fem tillfällena men vi önskar en närvaroanmälan för varje tillfälle.   Fortbildning i evidensbaserad praktik   Allt flera inom socialtjänsten vill arbeta evidensbaserat. Därför arrangerar Statens


Referensgruppsmöte Yrkes-sfi i Skåne

Lärande och arbetsliv
Östergatan 7b, Malmö, Skåne Län, 211 25, Sweden

Program: • Samling och slät kaffe • Start kl.09.00 • Fika runt kl.09.45 • Aktuellt inom Yrkes-sfi; • Pågående utbildningar • Nya utbildningar • Statistik • Övrigt


Elefanterna i klassrummet

Lärande och arbetsliv
Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Vad har elevernas konflikter, droganvändning och självmord med min undervisning att göra? Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne inbjuder till en konferensdag om några av skolans svåraste frågor, den 5 december 2017 på Grand Hotel i


Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Digital utveckling Ekonomi HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter