Kategori: Lärande, arbetsliv och integration

Se alla kurser & konferenser

Kollegialt lärande och digitalisering utifrån skolledares perspektiv – FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund

Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Digitalisering och kollegialt lärande utgör två centrala, men ofta separata, delar av skolors utvecklingsarbete. I denna föreläsning kommer det tas upp hur dessa två delar kan integreras och hur möjligheter för integreringsvinster kan skapas. Vidare


Praktisk Projektledning – Medverka i Projekt

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra projektet, det finns alltid människor runt ett