Kategori: Lärande och arbetsliv

Se alla kurser & konferenser

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Lärande och arbetsliv
Åkersbergsgatan 3, Höör, Skåne Län, 243 23, Sweden

Hur använder din kommun kommunikation som ett ledningsverktyg i integrationsarbetet? Hur kan du göra för att kommunicera i komplexa samhällsfrågor? Hur leder kommunikation till inkludering i stället för att befästa ”vi och dem”-tänkande?   Strategiskt


EBP-utbildning

Lärande och arbetsliv

Observera! Du anmäler dig för att delta på alla fem tillfällena men vi önskar en närvaroanmälan för varje tillfälle.   Fortbildning i evidensbaserad praktik   Allt flera inom socialtjänsten vill arbeta evidensbaserat. Därför arrangerar Statens


Nätverksmöte tjänstemannagruppen VUX med besök av Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

Lärande och arbetsliv
Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Anna Ekström besöker Skåne på sin kompetensförsörjningsresa. Fokus är möjligheter och utmaningar med regionalt yrkesutbildningssamarbete, förutsättningar för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft; och möjligheter att ytterligare utveckla regionala samverkansstrukturer och samordning mellan berörda


Municipal, regional and national co-operation

Lärande och arbetsliv
Square de Meeus 1, Brussels, 1000

Municipal, regional and national co-operationwith the aim of bringing NEET´s back to studies and/or work, boosting integration and providing relevant competences to the labour market. Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) is an


Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Barn och utbildning Lärande och arbetsliv
Stora Södergatan 22, Lund, Skåne Län, 222 23, Sweden

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och