Kategori: Lärande och arbetsliv

Se alla kurser & konferenser

Plug In 2.0

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne bjuder in till en konferens som erbjuder en vetenskaplig förankring samt ett socioekonomiskt perspektiv utifrån resultatet i projektet Plug In 2.0. På plats finns även ungdomar för att ta del av diskussionen. Plug


Regional träff för vård- och omsorgslärare

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen till en dag med fokus på kulturmöten! Dagen bjuder på erfarenhetsutbyten, övningar, och en inspirerande föreläsning om den APL-resa vård- och omsorgslärare Mia Norén och hennes elever gjorde till Tanzania under hösten. Vad lärde