Kategori: Lärande och arbetsliv

Se alla kurser & konferenser

Förvaltningschefskonferens

Kommunövergripande Lärande och arbetsliv
Glimmervägen 5, Lund, Skåne Län, 22100, Sweden

Välkommen till årets sista förvaltningschefskonferens där vi får besök av Matz Nilsson från Sveriges skolledarförbund som bland annat talar om skolchefsrollen. Utöver detta innehåller dagen en fortsättning på det arbete ni gjort tillsammans i basgrupperna.


Skoljuridik för nämndledamöter

Kommunledning Lärande och arbetsliv Politik
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunernas nämnder för utbildningen, från förskolan via barn- och ungdomsskolan till vuxenutbildningen, ansvarar för att verksamheten lever upp till de krav som lagstiftningen ställer, bl.a. när det gäller omfattning, utformning och kvalitet. Detta viktiga och


Praktisk Projektledning -Medverka i Projekt

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra projektet, det finns alltid människor runt ett