Kategori: Kultur och fritid

Se alla kurser & konferenser

Hela Vägen kunskapshöjer om AST (autismspektrumtillstånd) och varnar för vuxengissning INSTÄLLD, NYTT DATUM KOMMER

Barn och utbildning Folkhälsa Hälsa och social välfärd Kultur och fritid Lärande, arbetsliv och integration
Östergatan 7B, Malmö, Skåne Län, 211 25, Sweden

Vi välkomnar dig som är möjliggörare för unga med NPF (med fokus på AST) och arbetsgivare som söker spetskompetens till sina verksamheter. Nu är det åter dags för oss i det ESF-finansierade projektet Hela Vägen


Introduktionsutbildning för kommunanställda

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande, arbetsliv och integration Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Som anställd i en kommun behöver man ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet. Detta gäller främst de ramar som ges i kommunallagen och som beskriver hur arbetet i nämnderna, styrelsen