Kategori: Kommunövergripande

Se alla kurser & konferenser

Nya Kommunallagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

De senaste förändringarna i lagstiftningen liksom förslag och tankar om framtida förändringar kommer särskilt att belysas. Efter genomgången utbildningsdag skall deltagarna vara väl förtrogna med:  Kommunal organisation – fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc 


Överprövning av offentlig upphandling

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Det är vanligt med överprövningar och 2017 avgjordes 3 672 överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna. Även väl genomförda upphandlingar kan komma att överprövas. Det är därför viktigt att man som upphandlare eller beställare i upphandlande myndighet känner


Offentlig upphandling – dialog och förhandling

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Regelverket om offentlig upphandling utgör en av de viktigaste grundstenarna för den offentliga affären och kunskap om regelverket är en nödvändighet för alla inom den kommunala sfären som arbetar med anskaffning av varor, tjänster och


Att leda systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Folkhälsa HR och personal Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete Grunden till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete Kursbeskrivning På alla arbetsplatser ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det regleras i Arbetsmiljö-verkets föreskrift AFS 2001:1. Utbildningen ger kunskap om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete


Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration – om utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden

Kommunövergripande Lärande och arbetsliv
Kyrkogatan 1, Eslöv, Skåne Län, 241 31, Sweden

Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Den 15 november ligger fokus på utomeuropeiskt födda kvinnor