Kategori: Kommunövergripande

Se alla kurser & konferenser

Introduktionsdag till utbildning i digitalisering/robotisering av plan- och byggprocessen i Skånes kommuner

Digital utveckling Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne kommer under hösten att erbjuda de skånska kommunerna möjlighet att delta i en utbildningsinsats som rör digitalisering inom plan och bygg-området.   Utbildningen kommer att ske under sex träffar i Kommunförbundets Skånes regi


Jobbiga samtal med svåra personer

Kommunövergripande
Knut den Stores Torg 2, Lund, Skåne Län, 221 04, Sweden

Kundservice när det är som svårast! – Styr det svåra samtalet med positiv påverkan så att båda parter blir klokare. Alla råkar vi ut för svåra situationer på grund av ”besvärliga människor”. Med rätt kunskap


Nya förvaltningslagen

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter. Lagen berör således en mycket stor del av verksamheten i kommunala och statliga förvaltningar. Även domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden styrs av lagen. Den