Kategori: Kommunövergripande

Se alla kurser & konferenser

KSO-forum

Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till 2018-års första KSO-forum där vi fokuserar på olika aspekter av ”Säkerhet inför valet” och ”Hot mot förtroendevalda”. Vi får också möjlighet att ge inspel till den pågående kommunutredningen genom dialog med Marcus Friberg,


Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om dessa. Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med


Ekonomichefskonferens

Ekonomi Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen på Ekonomichefskonferens den 9 mars i Lund. Upplysningar: Har ni frågor om programmet eller har ärenden ni vill ta upp på mötet så hör av er till Björn Sjölin, bjorn.sjolin@kfsk.se


Nyckelpersonsutbildning

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

– med fokus på normer, antidiskriminerande arbetsformer & processledning Detta är en unik möjlighet till att göra skillnad i det strategiska och praktiska arbetet med att utveckla det normkritiska värdegrundsarbetet i kommunerna i Skåne. Nu