Kategori: Kommunövergripande

Se alla kurser & konferenser

Grundutbildning i GDPR – de viktigaste reglerna och hur de tillämpas i praktiken INSTÄLLD

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Politik Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Kursbeskrivning Kursen ger en genomgång av de grundläggande bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR), den svenska kompletterande dataskyddslagstiftningen och hur reglerna kan tillämpas i praktiken. Kursen uppdaterar dig även om den senaste rättsutvecklingen på området och vilka


Praktisk Projektledning – Medverka i Projekt INSTÄLLD, NYTT DATUM

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Inställd, nytt datum är den 14 september. Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra


Offentlighet och sekretess INSTÄLLD, NYTT DATUM

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Inställd, framflyttad till den 17 september. Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om dessa. Efter utbildningsdagen ska du


Offentlig upphandling av byggentreprenader – nyheter, fortsättning och fördjupning

Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Kursen riktar sig till dig med bred erfarenhet av offentliga upphandlingar av byggentreprenader/teknikkonsulter. Kursen innehåller en fördjupad genomgång av det juridiska regelverket vid offentlig upphandling med särskild koppling till bygg- och konsultaspekterna med nyheter inom rättspraxis