Kategori: Kommunövergripande

Se alla kurser & konferenser

Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om dessa. Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med


KEFU seminarium: Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

Barn och utbildning Ekonomi Energi och klimat Hälsa och social välfärd HR och personal KEFU Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Samhällsbyggnad
Tycho Brahes väg 1, Lund, Skåne Län, 22363, Sweden

Att hitta, rekrytera och utveckla kompetens är en av de stora utmaningarna för offentliga organisationer. Uppskattningsvis finns ett rekryteringsbehov om ca en halv miljon medarbetare fram till 2026. Vilka strategier finns för att möta denna


KEFU seminarium: Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Ekonomi HR och personal KEFU Kommunledning Kommunövergripande Politik Samhällsbyggnad
Tycho Brahes väg 1, Lund, Skåne Län, 22363, Sweden

Antalet kommunala bolag har ökat snabbt. Fastighet, energi, avfall och vatten dominerar men bolagen är spridda inom en lång rad verksamhetsområden, även traditionellt skattefinansierade verksamheter har bolagiserats. Med ett ökat samverkansbehov har också organisationsformer som


KSO-forum

Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Patric Åberg, KSO Östra Göinge kommun, är av valberedningen nominerad till posten som ordförande i Kommunförbundet Skåne t.o.m. förbundsmötet 2023. Om förbundsmötet den 10 maj 2019 väljer Patric Åberg till denna roll ser han att


Möjligheten till generell avtalssamverkan; ett verktyg för mellankommunala samarbeten?

HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Nätverk Politik Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som öppnar för enklare mellankommunal samverkan. Lagändringarna innebär ett viktigt genombrott i den kommunala lokaliseringsprincipen och kommer förhoppningsvis – i vart fall i viss utsträckning – att bidra


Förebyggande utbildning i hur man bemöter och hanterar hot och våld i arbetslivet

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Förebyggande Arbetssituationer kan vara besvärliga och utgöra säkerhetsrisker Värdskap Trygghet jämfört med säkerhet Förebyggande åtgärder Brottsprevention Kommunikation Kroppsspråk Budskapet Signalvärde Aktivt lyssnande Konflikthantering Konflikttrappan Led samtalet Verbal konflikthantering Konfliktreducerande principer Akuta händelser Akut situation och