Kategori: Kommunledning

Se alla kurser & konferenser

Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Digital utveckling Ekonomi Kommunledning
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter


Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Digital utveckling Ekonomi HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter


Välfärdskonferensen 2018 – eller att söka en nyare värld!

Barn och utbildning Ekonomi Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Samhällsbyggnad
Glimmervägen 5, Lund, Skåne Län, 22100, Sweden

  Med 2018 års välfärdskonferens är det dags för den 21:a konferensen i ordningen. Som alltid är regeringens syn och vårt samhällsbygge en viktig del av konferensen, liksom att blicka ut i EU och vår  omvärld, samtidigt