Kategori: Kommunledning

Se alla kurser & konferenser

Introduktionsdag till utbildning i digitalisering/robotisering av plan- och byggprocessen i Skånes kommuner

Digital utveckling Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne kommer under hösten att erbjuda de skånska kommunerna möjlighet att delta i en utbildningsinsats som rör digitalisering inom plan och bygg-området.   Utbildningen kommer att ske under sex träffar i Kommunförbundets Skånes regi


Överprövning av offentlig upphandling

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Det är vanligt med överprövningar och 2017 avgjordes 3 672 överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna. Även väl genomförda upphandlingar kan komma att överprövas. Det är därför viktigt att man som upphandlare eller beställare i upphandlande myndighet känner


Att leda systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Folkhälsa HR och personal Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete Grunden till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete Kursbeskrivning På alla arbetsplatser ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det regleras i Arbetsmiljö-verkets föreskrift AFS 2001:1. Utbildningen ger kunskap om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete