Kategori: Kommunledning

Se alla kurser & konferenser

Praktisk Projektledning – Medverka i Projekt

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra projektet, det finns alltid människor runt ett


Offentlig upphandling av byggentreprenader – nyheter, fortsättning och fördjupning

Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Kursen riktar sig till dig med bred erfarenhet av offentliga upphandlingar av byggentreprenader/teknikkonsulter. Kursen innehåller en fördjupad genomgång av det juridiska regelverket vid offentlig upphandling med särskild koppling till bygg- och konsultaspekterna med nyheter inom rättspraxis