Kategori: Kommunledning

Se alla kurser & konferenser

Grundläggande juridik för politiker

Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

I samband med höstens kommunala val erbjuder Kommunförbundet Skåne en heldagskurs med fokus på kommunalrätt, se kursbeskrivning och upplägg nedan. Kursbeskrivning Som förtroendevald i en kommun är det viktigt att ha grundkunskaper om den juridik


Skoljuridik för nämndledamöter

Kommunledning Lärande och arbetsliv Politik
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunernas nämnder för utbildningen, från förskolan via barn- och ungdomsskolan till vuxenutbildningen, ansvarar för att verksamheten lever upp till de krav som lagstiftningen ställer, bl.a. när det gäller omfattning, utformning och kvalitet. Detta viktiga och