Kategori: Kommunledning

Se alla kurser & konferenser

Överprövning av offentlig upphandling

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Det är vanligt med överprövningar och 2017 avgjordes 3 672 överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna. Även väl genomförda upphandlingar kan komma att överprövas. Det är därför viktigt att man som upphandlare eller beställare i upphandlande myndighet känner


Att leda systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Folkhälsa HR och personal Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete Grunden till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete Kursbeskrivning På alla arbetsplatser ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det regleras i Arbetsmiljö-verkets föreskrift AFS 2001:1. Utbildningen ger kunskap om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete


Grundläggande juridik för politiker

Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

I samband med höstens kommunala val erbjuder Kommunförbundet Skåne en heldagskurs med fokus på kommunalrätt, se kursbeskrivning och upplägg nedan. Kursbeskrivning Som förtroendevald i en kommun är det viktigt att ha grundkunskaper om den juridik