Kategori: KEFU

Se alla kurser & konferenser

Europeiska regionala strukturfonden Skåne-Blekinge

EU
Östra promenaden 3, Malmö

Tillväxtverket och Kommunförbundet Skåne bjuder in skånska kommuner för att presentera Skåne-Blekingeprogrammet och hur det går till att söka medel. Vi vill också hålla en dialog om behovsbilden hos skånska kommuner och om behoven kan


Inspirationskonferens ReHabilitering i hemmet

Hälsa och social välfärd

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor har den stora glädjen att kunna bjuda in arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i de skånska kommunerna inspirationskonferensen ReHabilitering i hemmet! För att underlätta deltagandet anordnas konferensen på två olika platser i Skåne. Programmet


Barnkonventionen fyller 30 år

Hälsa och social välfärd
Kyrkogatan 1, Eslöv, Skåne Län, 241 31, Sweden

BARNKONVENTIONEN FYLLER 30 ÅR – och 1 januari 2020 blir den svensk lag. Barnkonventionen fyller trettio år i år och 2020 blir den svensk lag. Det vill vi uppmärksamma med en konferens i barnrättens anda.


Länsmöte för livsmedelskontroll INSTÄLLD

Samhällsbyggnad
Östergatan 7b, Malmö, Skåne Län, 211 25, Sweden

Miljösamverkan Skåne arrangerar i samarbete med Livsmedelsverket en nätverksträff för inspektörer och andra som jobbar med offentlig kontroll av livsmedel i Skåne.