Kategori: KEFU

Se alla kurser & konferenser

Digitalisering av planprocessen 2019

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Vi upprepar den välbesökta konferensen för Digitalisering av planprocessen! Vi arrangerar den 24 september i samverkan med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och bjuder in till nätverksmöte för att skapa erfarenhetsutbyte i arbetet med


Utvecklingsgrupper inom FoU Skola läsåret 2019/2020

Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Syfte Syftet med utvecklingsgrupperna är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Utvecklingsgrupperna består av


Folkbildningen som resurs för utrikesföddas etablering – strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Lärande, arbetsliv och integration
Sturegatan 14, Eslöv, Skåne Län, Sweden

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration: Folkbildningen som resurs för utrikesföddas etablering ”Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration” är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Forumet är en mötesplats för chefer,


Peer learning för undersköterskor

Lärande, arbetsliv och integration
Hedvig Möllers Gata 2, Lund, 223 55, Sweden

Peer Learning – att lära i samarbete med en jämbördig. En strukturerad handledningsmodell för det livslånga lärandet. Förmåga att samarbeta, reflektera och inta ett kritiskt förhållningssätt, samt kommunicera och artikulera kunskap, förståelse och färdigheter och