Introduktionskurs i intern kontroll för ekonomer

Ekonomi KEFU Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar