Kategori: HR och personal

Se alla kurser & konferenser

Att leda systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Folkhälsa HR och personal Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete Grunden till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete Kursbeskrivning På alla arbetsplatser ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det regleras i Arbetsmiljö-verkets föreskrift AFS 2001:1. Utbildningen ger kunskap om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete


Praktisk projektledning – att planera projekt – 2 dagar

Barn och utbildning Digital utveckling Ekonomi Energi och klimat EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Praktisk Projektledning -Planera Projekt. Utbildningen har fokus på praktisk projektledning och är en grundutbildning som inte kräver förkunskaper om projektledning,  Utbildningens upplägg lämpar sig även för deltagare som redan har praktisk erfarenhet av projektledning men