Kategori: HR och personal

Se alla kurser & konferenser

Dataskyddsförordningen (GDPR) för kommunikatörer

Digital utveckling Ekonomi HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14:e april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PUL trädde i kraft 1998. Det nya PUL benämns som GDPR.


Utbildning till Dataskyddsombud – 2 dagar.

Digital utveckling HR och personal
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Varmt välkommen till ett två dagar långt utbildningstillfälle riktat till dig som arbetar som dataskyddsombud, personuppgiftsombud eller projektledare med ansvaret att anpassa din organisation efter dataskyddsreformen GDPR. GDPR kommer att innebära en hel del förändringar för de organisationer som behandlar


Öppet hus: Mitt Europa 2018

Barn och utbildning Digital utveckling Ekonomi Energi och klimat EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande och arbetsliv Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkommen till Öppet Hus – en del av Mitt Europa! För andra året i rad deltar Sverige i den EU-gemensamma informationskampanjen Mitt Europa. Under en vecka i anslutning till den 9 maj (Europadagen) öppnar EU-finansierade