Kategori: HR och personal

Se alla kurser & konferenser

Praktisk Projektledning – Medverka i Projekt INSTÄLLD, NYTT DATUM

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Inställd, nytt datum är den 14 september. Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra


Introduktionsutbildning för kommunanställda

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Kultur och fritid Lärande, arbetsliv och integration Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Som anställd i en kommun behöver man ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet. Detta gäller främst de ramar som ges i kommunallagen och som beskriver hur arbetet i nämnderna, styrelsen