Kategori: Folkhälsa

Se alla kurser & konferenser

Att leda systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Folkhälsa HR och personal Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete Grunden till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete Kursbeskrivning På alla arbetsplatser ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det regleras i Arbetsmiljö-verkets föreskrift AFS 2001:1. Utbildningen ger kunskap om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete