Skriva i sociala medier

Digital utveckling Folkhälsa Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunövergripande Kultur och fritid
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Nya medier ställer nya krav på kommunikationen. Hur ska man egentligen skriva för att få besökarnas upp­märksamhet och vilken typ av inlägg genererar störst intresse hos läsarna? I sociala medier är det skrivna ordet allt!