Skånes Energiting 2020

Energi och klimat Kommunövergripande
Mässgatan 6, Malmö, Skåne Län, 215 32, Sweden

Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor Den 28 maj samlas näringsliv, offentlig sektor och akademi på Malmömässan för att gemensamt fokusera på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet. Under dagen varvas föreläsningar, rundabordssamtal och mingel