VIDEOkonf

Barn och utbildning Digital utveckling Energi och klimat EU Folkhälsa Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kultur och fritid Lärande och arbetsliv Miljö Samhällsbyggnad
Hyllie Stationstorg 29, Malmö

VIDEOkonf 2017 är en konferens om och för rörlig bild i offentlig sektor. Den är gjord av och till för kommuner, myndigheter och andra offentliga verksamheter och organisationer. Vad kommer hända på konferensen? Under konferensen