Kategori: Ekonomi

Se alla kurser & konferenser

Överprövning av offentlig upphandling

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Det är vanligt med överprövningar och 2017 avgjordes 3 672 överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna. Även väl genomförda upphandlingar kan komma att överprövas. Det är därför viktigt att man som upphandlare eller beställare i upphandlande myndighet känner