Kategori: Ekonomi

Se alla kurser & konferenser

Praktisk Projektledning – Medverka i Projekt – digital kurs

Barn och utbildning Ekonomi EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Nätverk Samhällsbyggnad

Många av alla de aktiviteter som hanteras inom organisationer i dag klassas och drivs i projektform. Att vara projektledare innebär inte att man själv ska driva och genomföra projektet, det finns alltid människor runt ett


Introduktionskurs i intern kontroll för ekonomer

Ekonomi KEFU Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar